Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2006 z dne 20. 1. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2006 z dne 20. 1. 2006

Kazalo

247. Odlok o spremembah Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za mesto Lendava, stran 577.

Na podlagi 12. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03) in 17. člena Statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 26/99, 119/00 in 69/02) je Občinski svet občine Lendava na 25. seji dne 19. decembra 2005 sprejel
O D L O K
o spremembah Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za mesto Lendava
1. člen
V Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za mesto Lendava (Uradni list RS, št. 54/04) se v celoti črta 2. člen, ki se glasi: »V 40. členu se nadomesti zadnji odstavek z novim odstavkom, ki se glasi: Na območju urejanja odloka navedenega v 5. členu ni dovoljeno skladiščenje, odlaganje, sežiganje ali kakšen koli drugi način uničenja tistih odpadkov, za katere Občinski svet ne izda soglasje, ki mora biti sprejeto z dvotretjinsko večino.«.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00303-0002/01
Lendava, dne 21. decembra 2005
Župan
Občine Lendava
mag. Anton Balažek l.r.