Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2006 z dne 20. 1. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2006 z dne 20. 1. 2006

Kazalo

245. Sklep o imenovanju pooblaščencev za dostop do informacij javnega značaja v občinski upravi Občine Braslovče, stran 577.

Na podlagi 9. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 96/05) in 30. člena Statuta Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 37/99, 55/00, 16/03) je župan Občine Braslovče dne 12. 1. 2006 sprejel
S K L E P
o imenovanju pooblaščencev za dostop
do informacij javnega značaja v občinski upravi Občine Braslovče
1. člen
Za pooblaščence za dostop do informacij javnega značaja se imenujejo:
1. Milan Šoštarič, dipl. inž. kem., direktor občinske uprave
2. Verica Kamin, univ. dipl. prav., višja svetovalka III.
3. Renata Marolt, univ. dipl. ekon., višja svetovalka III.
4. Marija Tepič, dipl. ekon., višja svetovalka III.
5. Simona Klokočovnik, dipl. upr. org., svetovalka III.
Pooblaščenci so pooblaščeni za dajanje informacij javnega značaja s svojega delovnega področja in delujejo v skladu z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 96/05).
Pooblaščenci delujejo na naslovu: Občina Braslovče, Braslovče 22, 3314 Braslovče, telefon: 03/703-84-00, faks 03/703-84-10, elektronska pošta: obcina@braslovce.si.
2. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 090/1/06
Braslovče, dne 12. januarja 2006
Župan
Občine Braslovče
Marko Balant l.r.