Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2006 z dne 20. 1. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2006 z dne 20. 1. 2006

Kazalo

232. Sklep o prenehanju veljavnosti Sklepa o poročanju o efektivnih obrestnih merah, stran 573.

Na podlagi tretjega odstavka 13. člena in prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 58/02 in 85/02) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P
o prenehanju veljavnosti Sklepa o poročanju
o efektivnih obrestnih merah
1. Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o poročanju o efektivnih obrestnih merah (Uradni list RS, št. 40/03) in na njegovi podlagi izdano Navodilo za izvajanje sklepa o poročanju o efektivnih obrestnih merah (Uradni list RS, št. 45/03).
2. Z uveljavitvijo tega sklepa prenehajo obveznosti poročanja o efektivnih obrestnih merah bank, kot jih določata sklep in navodilo iz prve točke tega sklepa, glede posojilnih pogodb, sklenjenih po 1. 1. 2006.
3. Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 12. januarja 2006
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Mitja Gaspari l. r.