Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2006 z dne 20. 1. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2006 z dne 20. 1. 2006

Kazalo

224. Pravilnik o spremembah Pravilnika za izvajanje Zakona o javnih zbiranjih, stran 523.

Na podlagi drugega odstavka 16. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih zbiranjih (Uradni list RS, št. 60/05) izdaja minister za notranje zadeve
P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika za izvajanje Zakona
o javnih zbiranjih
1. člen
V Pravilniku za izvajanje Zakona o javnih zbiranjih (Uradni list RS, št. 117/02) se v 3. členu besedilo »fotokopija obrazca in prepis obrazca« nadomesti z besedilom »fotokopija obrazca, prepis obrazca, elektronski obrazec«.
2. člen
V drugem odstavku 6. člena se beseda »upravo« nadomesti z besedama »notranje zadeve«.
3. člen
V 11. členu se beseda »upravo« nadomesti z besedama »notranje zadeve«.
4. člen
Priloga 1 se nadomesti z novo Prilogo 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 215-53/2002 (1322-01)
Ljubljana, dne 11. januarja 2006
EVA 2005-1711-0066
Dragutin Mate l.r.
Minister
za notranje zadeve