Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2006 z dne 17. 1. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2006 z dne 17. 1. 2006

Kazalo

218. Poročilo o izidu posvetovalnega referenduma o ravnanju z odpadki na območju Občine Tržič, stran 487.

P O R O Č I L O
o izidu posvetovalnega referenduma o ravnanju z odpadki na območju Občine Tržič
I.
Občinska volilna komisija je na 5. seji dne 19. decembra 2005, na podlagi zapisnikov volilnih odborov pri ugotavljanju izida glasovanja na posvetovalnem referendumu o ravnanju z odpadki na območju Občine Tržič, ki je bil 18. decembra 2005, ugotovila naslednji izid glasovanja:
Na referendumu 18. decembra 2005 je imelo pravico glasovati skupaj 12.678 volivcev, ki so bili vpisani v volilni imenik.
Glasovalo je skupaj 5048 volivcev (39,82%), od tega je:
a) 5045 volivcev glasovalo na voliščih;
b) trije volivci so glasovali po pošti.
S potrdilom ni glasoval nihče.
Oddanih je bilo 5048 glasovnic. Ker ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca, je bilo 30 glasovnic neveljavnih (0,59%).
Veljavnih je bilo 5018 glasovnic.
Na referendumsko vprašanje:
»Ali ste za preoblikovanje sedanje deponije Kovor v sodoben medobčinski center za ravnanje z odpadki z odlagališčem za odlaganje ostanka predelanih odpadkov za 130.000 prebivalcev po evropskih merilih in pod naslednjimi pogoji:
– niti na lokaciji centra za ravnanje z odpadki niti kjerkoli drugje v Občini Tržič ne bo sežigalnice ali podobnih objektov
– do centra bo speljana posebna dovozna pot mimo naselja in prebivališč
– krajani in občina so upravičeni do pravične mesečne rente po začetku obratovanja centra?«
je z besedo »ZA« odgovorilo 2.816 volivcev ali 56,12% od števila oddanih glasovnic oziroma z besedo »PROTI« 2.202 volivca ali 43,88% od vseh oddanih glasovnic.
II.
Občinska volilna komisija je na podlagi 3. in 56. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 24/05 – ZR56 – UPB1) in smiselne uporabe 39. člena, skladno z določbo 23. člena istega zakona,
u g o t o v i l a,
da je večina volivcev, ki so glasovali, podprla predlog za preoblikovanje sedanje deponije Kovor v sodoben medobčinski center za ravnanje z odpadki z odlagališčem za odlaganje ostanka predelanih odpadkov za 130.000 prebivalcev po evropskih merilih in pod naslednjimi pogoji:
– niti na lokaciji centra za ravnanje z odpadki niti kjerkoli drugje v Občini Tržič ne bo sežigalnice ali podobnih objektov,
– do centra bo speljana posebna dovozna pot mimo naselja in prebivališč,
– krajani in občina so upravičeni do pravične mesečne rente po začetku obratovanja centra.
Št. 00603-01/05-35
Tržič, dne 19. decembra 2005
Predsednica
Občinske volilne komisije
Občine Tržič
Renata Godnjov Špik l.r.