Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2006 z dne 17. 1. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2006 z dne 17. 1. 2006

Kazalo

208. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, stran 480.

Na podlagi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (uradno prečiščeno besedilo ZLS-UPB1, Uradni list RS, št. 100/05) in 16. člena Statuta Občine Prevalje (Uradni list RS, št. 15/99, 51/01, 100/03) je Občinski svet Občine Prevalje na 24. redni seji dne 29. 12. 2005 sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra
1
Zemljišču parc. št. 497/2 – sadovnjak v izmeri 175 m2, pripisano pri vl. št. 99, k.o. Šentanel, se ukine status javnega dobra ter se vpiše k vl. št. _____ iste k.o., kjer se vknjiži lastninska pravica za Občino Prevalje.
2
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 46501-0004/2004-06
Prevalje, dne 29. decembra 2005
Župan
Občine Prevalje
dr. Matic Tasič l.r.