Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2006 z dne 17. 1. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2006 z dne 17. 1. 2006

Kazalo

205. Spremembe in dopolnitve Pravilnika o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica, stran 478.

Na podlagi 20. člena Odloka o ustanovitvi Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 21/2001) ter v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 127/00, 79/01 in 30/02) je nadzorni svet Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica na seji dne 14. 12. 2005 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E
Pravilnika o pridobivanju, razpolaganju
in upravljanju s stvarnim premoženjem Stanovanjskega sklada Mestne občine
Nova Gorica
1. člen
V Pravilniku o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 88/04) se za tretjim odstavkom 83. člena doda nov odstavek, ki se glasi:
»Najemnik službenega stanovanja lahko pred potekom najemnega razmerja predlaga podaljšanje najemne pogodbe. Kolikor najemnik ob izteku najemnega razmerja še vedno izpolnjuje kriterije, ki jih je izpolnjeval ob dodelitvi službenega stanovanja, mu nadzorni svet na predlog direktorja podaljša najemno razmerje za določen oziroma nedoločen čas s sklenitvijo dodatka k najemni pogodbi. V kolikor najemnik ne zaprosi za podaljšanje najemnega razmerja oziroma mu podaljšanje ni bilo odobreno, mora izprazniti stanovanje oseb in stvari v pogodbenem roku.«
2.
Te spremembe in dopolnitve pravilnika se objavijo v Uradnem listu RS in začnejo veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 360-01-13/2003
Nova Gorica, dne 14. decembra 2005
Predsednik
NS Stanovanjskega sklada
MO Nova Gorica
Mirko Brulc l.r.