Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2006 z dne 17. 1. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2006 z dne 17. 1. 2006

Kazalo

204. Sklep o javni razgrnitvi predloga lokacijskega načrta Športni park Solkan, stran 477.

Na podlagi 31. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) ter 28. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave glasila Oko, št. 6/02 in 25/02 ter Uradni list RS 38/05) je župan Mestne občine Nova Gorica dne 10. 1. 2006 sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi predloga lokacijskega načrta Športni park Solkan
1. člen
Javno se razgrne predlog lokacijskega načrta Športni park Solkan.
Razgrnitev obsega:
– besedilo in kartografski del lokacijskega načrta;
– priloge:
   – povzetek za javnost;
   – izvleček iz prostorskega plana, ki se nanaša na ureditveno območje;
   – obrazložitev in utemeljitev lokacijskega načrta;
   – navedba strokovnih podlag in povzetki njihove vsebine.
2. člen
Predlog lokacijskega načrta bo javno razgrnjen v Novi Gorici v upravni stavbi Mestne občine Nova Gorica na trgu Edvarda Kardelja 1 in v prostorih Krajevne skupnosti Solkan v času od ponedeljka 23. januarja do petka 24. februarja 2006. Predlog lokacijskega načrta bo v času javne razgrnitve dostopen tudi na spletni strani Mestne občine Nova Gorica http://www.nova-gorica.si v rubriki Javnost in sprejemanje prostorskih aktov.
3. člen
V času javne razgrnitve bosta v torek 14. februarja ob 18. uri v prostorih Krajevne skupnosti Solkan in v sredo 15. februarja ob 16. uri v veliki sejni dvorani v pritličju upravne stavbe Mestne občine Nova Gorica organizirani javni obravnavi predloga lokacijskega načrta.
4. člen
Pripombe in sugestije k predlogu lokacijskega načrta lahko vsi zainteresirani podajo na javni obravnavi, ali jih v času javne razgrnitve posredujejo Oddelku za okolje in prostor pri Mestni občini Nova Gorica v ustni, pisni ali elektronski obliki na naslov ingrid.sircelj@nova-gorica.si (v rubriko »zadeva« navesti ključne besede »Športni park Solkan«).
5. člen
Ta sklep velja takoj.
Št. 350-05-1/2003
Nova Gorica, dne 10. januarja 2006
Župan
Občine Nova Gorica
Mirko Brulc l.r.