Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2006 z dne 17. 1. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2006 z dne 17. 1. 2006

Kazalo

203. Sklep o javni razgrnitvi predloga lokacijskega načrta OB SODIŠČU v Novi Gorici, stran 477.

Na podlagi 31. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) ter 28. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave glasila Oko, št. 6/02 in 25/02 ter Uradni list RS, št. 38/05) je župan Mestne občine Nova Gorica dne 10. 1. 2006 sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi predloga lokacijskega načrta OB SODIŠČU v Novi Gorici
1. člen
Javno se razgrne predlog lokacijskega načrta OB SODIŠČU v Novi Gorici.
Razgrnitev obsega:
– besedilo in kartografski del lokacijskega načrta;
– priloge:
– povzetek za javnost;
– izvleček iz prostorskega plana, ki se nanaša na ureditveno območje;
– obrazložitev in utemeljitev lokacijskega načrta;
– navedba strokovnih podlag in povzetki njihove vsebine.
2. člen
Predlog lokacijskega načrta bo javno razgrnjen v Novi Gorici v upravni stavbi Mestne občine Nova Gorica na trgu Edvarda Kardelja 1 v času od ponedeljka 23. januarja do petka 24. februarja 2006. Predlog lokacijskega načrta bo v času javne razgrnitve dostopen tudi na spletni strani Mestne občine Nova Gorica http://www.nova-gorica.si v rubriki Javnost in sprejemanje prostorskih aktov.
3. člen
V času javne razgrnitve bo v sredo 22. februarja ob 16. uri v veliki sejni dvorani v pritličju upravne stavbe Mestne občine Nova Gorica organizirana javna obravnava predloga lokacijskega načrta.
4. člen
Pripombe in sugestije k predlogu lokacijskega načrta lahko vsi zainteresirani podajo na javni obravnavi, ali jih v času javne razgrnitve posredujejo Oddelku za okolje in prostor pri Mestni občini Nova Gorica v ustni, pisni ali elektronski obliki na naslov ingrid.sircelj@nova-gorica.si (v rubriko »zadeva« navesti ključne besede »OB SODIŠČU«).
5. člen
Ta sklep velja takoj.
Št. 350-03-3/2004
Nova Gorica, dne 10. januarja 2006
Župan
Občine Nova Gorica
Mirko Brulc l.r.