Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2006 z dne 17. 1. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2006 z dne 17. 1. 2006

Kazalo

202. Cenik storitev oskrbe s paro in toplo vodo za namene daljinskega ogrevanja, stran 476.

V skladu s 97. členom Energetskega zakona – EZ-UPB1 (Uradni list RS, št. 26/05) in Uredbe o oblikovanju cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja za tarifne porabnike (Uradni list RS, št. 41/05) ter soglasjem Mestne občine Murska Sobota št. 38005-3/05/180 z dne 9. 1. 2006 dobavitelj toplote objavlja
C E N I K
storitev oskrbe s paro in toplo vodo za namene daljinskega ogrevanja
I.
S tem cenikom se spremeni variabilni del cene storitev oskrbe s paro in toplo vodo za namene daljinskega ogrevanja, ki jih zaračunava Komunala javno podjetje d.o.o., kot dobavitelj toplote in upravljalec kotlovnice Lendavska sever v Murski Soboti.
II.
Cene storitev oskrbe s paro in toplo vodo za namene daljinskega ogrevanja se obračunavajo po naslednjih postavkah:
+----------------------+-------------+-----------+
|  Proizvod-storitev | Merska enota|Cena v SIT |
|           |       |      |
+----------------------+-------------+-----------+
|Variabilni del:    |       |      |
|           |       |      |
+----------------------+-------------+-----------+
|a) Dobavljena toplota |   MWh   |      |
|           |       |      |
+----------------------+-------------+-----------+
|– stanovanjski odjem |       | 12.419,34|
|           |       |      |
+----------------------+-------------+-----------+
|– ostali odjem    |       | 12.419,34|
|           |       |      |
+----------------------+-------------+-----------+
|b) Sanitarna voda   |   m3   |  1.117,74|
|           |       |      |
+----------------------+-------------+-----------+
Navedene cene ne vključujejo davka na dodano vrednost.
III.
Z dnem uveljavitve tega cenika preneha veljati Cenik storitev oskrbe s paro in toplo vodo za namene daljinskega ogrevanja – postavka variabilni del (Uradni list RS, št. 112/05 in 2/06). Pri fiksnem delu cene ni sprememb.
VI.
Ta cenik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, cene se uporabljajo od 1. januarja 2006 dalje.
Št. 00-018/05-HE-02
Murska Sobota, dne 10. januarja 2006
Komunala javno podjetje d.o.o.
Murska Sobota
Direktor
Mirko Šabjan l.r.