Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2006 z dne 17. 1. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2006 z dne 17. 1. 2006

Kazalo

200. Sklep o spremembi Sklepa o določitvi cen programov v vrtcu Mežica, stran 474.

Na podlagi Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 120/05) in 16. člena Statuta Občine Mežica (Uradni list RS, št. 16/99, 73/00 in 16/03) je Občinski svet občine Mežica na 25. seji sprejel
S K L E P
o spremembi Sklepa o določitvi cen programov v vrtcu Mežica
1. člen
V Sklepu o določitvi cen programov v vrtcu Mežica (Uradni list RS, št. 115/05) se spremenita drugi in tretji odstavek 1. člena tako, da se glasita:
»Oskrbnina v poldnevnem (4–6-urnem) varstvu otrok v oddelkih, z malico in kosilom je:
I. starostna skupina (od 1 do 3 let)      79.902,00 SIT
II. starostna skupina (od 3 do 6 let)     64.265,00 SIT
Oskrbnina v poldnevnem (4–6-urnem) varstvu otrok v oddelkih, z malico je:
I. starostna skupina (od 1 do 3 let)      76.702,00 SIT
II. starostna skupina (od 3 do 6 let)    61.065,00 SIT«.
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se v letu 2006.
Št. 640-01-102/06
Mežica, dne 9. januarja 2006
Župan
Občine Mežica
Janez Praper l. r.