Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2006 z dne 17. 1. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2006 z dne 17. 1. 2006

Kazalo

196. Sklep o nakupu nepremičnin parc. št. 562/13, parc. št. 562/16, parc. št. 562/17 in parc. št. 561/4, k.o. Senovo, in o ustanovitvi javnega dobra na predmetnih nepremičninah, stran 468.

Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo) in 16. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo in 5/03) je Občinski svet Občine Krško na 35. seji dne 15. 12. 2005 sprejel
S K L E P
o nakupu nepremičnin parc. št. 562/13, parc. št. 562/16, parc. št. 562/17 in parc. št. 561/4, k.o. Senovo, in o ustanovitvi javnega dobra na predmetnih nepremičninah
I.
Občina Krško kupi nepremičnini parc. št. 562/13 – cesta v izmeri 137 m2 in parc. št. 562/16 – njiva v izmeri 88 m2, ki sta vpisani v zemljiškoknjižnem vložku št. 265, k.o. Senovo, in sta v lasti Štorman Karla in Zofije, Titova cesta 53, Senovo, za vsakega v deležu do 1/2, nepremičnino parc. št. 562/17 – njiva v izmeri 13 m2, ki je vpisana v zemljiškoknjižnem vložku št. 46, k.o. Senovo in je prav tako v lasti Štorman Karla in Zofije za vsakega v deležu do 1/2 in nepremičnino parc. št. 561/4 – pot v izmeri 30 m2, ki je vpisana v zemljiškoknjižnem vložku št. 357, k.o. Senovo in je v lasti Zakšek Milivoja Franca, Mucherjeva ulica 2, Ljubljana, v deležu do celote.
II.
Po nakupu predmetnih nepremičnin, se na nepremičninah vzpostavi javno dobro, ki se vpiše v zemljiško knjigo pri Okrajnem sodišču v Krškem.
III.
Nepremičnine se kupijo zaradi ureditve dostopa do stanovanjskih hiš na naslovu Titova 53, Titova 53a in Titova 55a, vse Senovo.
IV.
Nakup nepremičnin bo izveden po postopku in na način, ki ga določajo predpisi in v skladu z vrednostmi, ki jih je določil sodni izvedenec in cenilec in skupaj znašajo 379.134,00 SIT za nepremičnine, ki so v lasti Štorman Karla in Zofije, in 47.790,00 SIT za nepremičnino, ki je v lasti Zakšek Milivoja Franca.
V.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 464-203/2004-O507
Krško, dne 15. decembra 2005
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.