Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2006 z dne 17. 1. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2006 z dne 17. 1. 2006

Kazalo

195. Sklep o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini parc. št. 569/9, k.o. Brestanica, in o zamenjavi predmetne nepremičnine za nepremičnino parc. št. 326/2, k.o. Brestanica, in o ustanovitvi javnega dobra na predmetni nepremičnini, stran 468.

Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo) in 16. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo in 5/03) je Občinski svet Občine Krško na 35. seji dne 15. 12. 2005 sprejel
S K L E P
o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini parc. št. 569/9, k.o. Brestanica, in o zamenjavi predmetne nepremičnine za nepremičnino parc. št. 326/2, k.o. Brestanica, in o ustanovitvi javnega dobra na predmetni nepremičnini
I.
Ukine se javno dobro na nepremičnini parc. št. 569/9 – pot v izmeri 255 m2, ki je vpisana v zemljiškoknjižnem seznamu št. I., k.o. Brestanica, in je javno dobro.
II.
Po ukinitvi javnega dobra na zgoraj navedeni nepremičnini in vpisu lastninske pravice v korist Občine Krško se nepremičnina parc. št. 569/9, k.o. Brestanica, zamenja za nepremičnino parc. št. 326/2 – neplodno v izmeri 184 m2, ki je vpisana v zemljiškoknjižnem vložku št. 563, k.o. Brestanica, in je v lasti Brkovič Nenada, Elektrarniška ulica 22, Brestanica, v deležu do celote.
III.
Po zamenjavi predmetnih nepremičnin, se na nepremičnini parc. št. 326/2, k.o. Brestanica, vzpostavi javno dobro, ki se vpiše v zemljiško knjigo pri Okrajnem sodišču v Krškem.
IV.
Nepremičnini se zamenjata zaradi prestavitve cestnega telesa parc. št. 569/9, k.o. Brestanica na zemljišče parc. št. 326/2, k.o. Brestanica, ki je po novem v funkciji javnega dobra in predstavlja povezavo med potjo parc. št. 569/1 in potjo parc. št. 569/8, ki sta prav tako vpisani v zemljiškoknjižnem seznamu št. I., k.o. Brestanica, in sta javno dobro.
V.
Zamenjava nepremičnin bo izvedena po postopku in na način, ki ga določajo predpisi in v skladu z vrednostmi, ki ju je določil pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin in znašata 451.508,99 SIT za nepremičnino parc. št. 569/9 in 325.794,72 SIT za nepremičnino parc. št. 326/2.
VI.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 464-112/2005-O507
Krško, dne 15. decembra 2005
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.