Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2006 z dne 17. 1. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2006 z dne 17. 1. 2006

Kazalo

191. Sklep o nakupu nepremičnin parc. št. 148/12, parc. št. 148/13, parc. št. 148/14, parc. št. 148/15, parc. št. 148/16, parc. št. 148/17, parc. št. 78/4, parc. št. 78/5, parc. št. 79/2, parc. št. 79/1, parc. št. 84/5, parc. št. 85/2 in parc. št. 86/6, k.o. Gornji Leskovec, in o ustanovitvi javnega dobra na predmetnih nepremičninah, stran 465.

Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo) in 16. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo in 5/03) je Občinski svet Občine Krško na 35. seji dne 15. 12. 2005 sprejel
S K L E P
o nakupu nepremičnin parc. št. 148/12, parc. št. 148/13, parc. št. 148/14, parc. št. 148/15, parc. št. 148/16, parc. št. 148/17, parc. št. 78/4, parc. št. 78/5, parc. št. 79/2, parc. št. 79/1, parc. št. 84/5, parc. št. 85/2 in parc. št. 86/6, k.o. Gornji Leskovec, in o ustanovitvi javnega dobra na predmetnih nepremičninah
I.
Občina Krško kupi nepremičnine parc. št. 148/12 – travnik v izmeri 308 m2, parc. št. 148/13 – travnik v izmeri 302 m2, parc. št. 148/14 – cesta v izmeri 1077 m2, parc. št. 148/15 – travnik v izmeri 761 m2, parc. št. 148/16 – travnik v izmeri 252 m2, parc. št. 148/17 – cesta v izmeri 1076 m2, ki so vpisane v zemljiškoknjižnem vložku št. 182, k.o. Gornji Leskovec, in so v lasti Plahuta Mateja in Ljudmile, Kališevec 3, Senovo, za vsakega v deležu do 1/2, nepremičnine parc. št. 78/4 – cesta v izmeri 1007 m2, parc. št. 78/5 – gozd v izmeri 99 m2, parc. št. 79/2 – cesta v izmeri 516 m2, parc. št. 79/1 – travnik v izmeri 1372 m2, ki so vpisane v zemljiškoknjižnem vložku št. 15, k.o. Gornji Leskovec in so v lasti Kozmus Kristine, Gorenji Leskovec 4, Blanca, v deležu do 3/5, Kozmus Janija, Dol pod Gojko 1a, Frankolovo; Kozmus Andreja, Gorenji Leskovec 7a, Blanca; Kozmus Mirana, Florjanska ulica 116, Sevnica in Kozmus Bojana, Kvedrova cesta 3, Sevnica, za vsakega v deležu do 1/10 ter nepremičnine parc. št. 84/5 – cesta v izmeri 1051 m2, parc. št. 85/2 – cesta v izmeri 8 m2 in parc. št. 86/6 – cesta v izmeri 397 m2, ki so vpisane v zemljiškoknjižnem vložku št. 23, k.o. Gornji Leskovec in so v lasti Medvešek Danijela in Jožefe, Selce nad Blanco 10, Blanca, za vsakega v deležu do 1/2.
II.
Po nakupu predmetnih nepremičnin, se na nepremičninah vzpostavi javno dobro, ki se vpiše v zemljiško knjigo pri Okrajnem sodišču v Krškem.
III.
Nepremičnine se kupijo iz razloga, ker predstavljajo del rekonstruiranega in prestavljenega cestnega telesa, ki je v skladu z odlokom o kategorizaciji cest v Občini Krško (Uradni list RS, št. 68/04), kategorizirano kot lokalna cesta (LC) pod št. 372161 – cesta Blanca–Poklek.
IV.
Nakup nepremičnin bo izveden po postopku in na način, ki ga določajo predpisi in v skladu z vrednostmi, ki jih je določil sodni izvedenec in cenilec in znašajo za nepremičnine v lasti Plahuta Mateja in Ljudmile 1.571.324,54 SIT, za nepremičnine v lasti Kozmus Kristine s solastniki 815.738,40 SIT in za nepremičnine v lasti Medvešek Danijela in Jožefe 558.185,04 SIT.
V.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 465-139/2004-O507
Krško, dne 15. decembra 2005
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.