Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2006 z dne 17. 1. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2006 z dne 17. 1. 2006

Kazalo

190. Sklep o nakupu nepremičnin parc. št. 944/2, parc. št. 945/2 in parc. št. 946/3, k.o. Anovec, in o ustanovitvi javnega dobra na predmetnih nepremičninah, stran 465.

Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo) in 16. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo in 5/03) je Občinski svet Občine Krško na 35. seji dne 15. 12. 2005 sprejel
S K L E P
o nakupu nepremičnin parc. št. 944/2, parc. št. 945/2 in parc. št. 946/3, k.o. Anovec, in o ustanovitvi javnega dobra na predmetnih nepremičninah
I.
Občina Krško kupi nepremičnini parc. št. 944/2 – pot v izmeri 6 m2 in parc. št. 945/2 – pot v izmeri 94 m2, ki sta vpisani v zemljiškoknjižnem vložku št. 63, k.o. Anovec, in sta v lasti Runovec Marte in Ivana, Ob potoku 9, Krško, v deležu do celote in nepremičnino parc. št. 946/3 – pot v izmeri 4 m2, ki je vpisana v zemljiškoknjižnem vložku št. 289, k.o. Anovec, in je v lasti Plazar Janeza, Kocljeva ulica 10, Murska Sobota, v deležu do celote.
II.
Po nakupu nepremičnin parc. št. 944/2, parc. št. 945/2 in parc. št. 946/3, k.o. Anovec, se na predmetnih nepremičninah vzpostavi javno dobro, ki se vpiše v zemljiško knjigo pri Okrajnem sodišču v Krškem.
III.
Nepremičnine se kupijo zaradi prestavitve cestnega telesa parc. št. 1285/4 – pot v izmeri 112 m2, ki je vpisana v zemljiškoknjižnem seznamu št. VII., k.o. Anovec, in je javno dobro ter v naravi predstavlja cesto na Kremenu.
IV.
Nakup nepremičnin bo izveden po postopku in na način, ki ga določajo predpisi in v skladu z vrednostmi, ki jih je določil sodni izvedenec in cenilec in znašajo 6.522,00 SIT za nepremičnino parc. št. 944/2, 51.013,80 SIT za nepremičnino parc. št. 945/2 in 2.532,60 SIT za nepremičnino parc. št. 946/3.
V.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 464-109/2005-O507
Krško, dne 15. decembra 2005
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.