Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2006 z dne 17. 1. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2006 z dne 17. 1. 2006

Kazalo

189. Sklep o nakupu nepremičnin parc. št. 1268/2 in parc. št. 1270/2, k.o. Senuše, in o ustanovitvi javnega dobra na predmetnih nepremičninah, stran 464.

Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo) in 16. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo in 5/03) je Občinski svet Občine Krško na 35. seji dne 15. 12. 2005 sprejel
S K L E P
o nakupu nepremičnin parc. št. 1268/2 in parc. št. 1270/2, k.o. Senuše, in o ustanovitvi javnega dobra na predmetnih nepremičninah
I.
Občina Krško kupi nepremičnino parc. št. 1268/2 – pot v izmeri 1 58 m2, ki je vpisana v zemljiškoknjižnem vložku št. 811, k.o. Senuše in nepremičnino parc. št. 1270/2 – pot v izmeri 29 m2, ki je vpisana v zemljiškoknjižnem vložku št. 501, k.o. Senuše in sta v lasti Zorič Aleksandra, Brezje pri Senušah 16, Leskovec pri Krškem v deležu do celote.
II.
Po nakupu nepremičnin parc. št. 1268/2 in parc. št. 1270/2, k.o. Senuše, se na predmetnih nepremičninah vzpostavi javno dobro, ki se vpiše v zemljiško knjigo pri Okrajnem sodišču v Krškem.
III.
Nepremičnini se kupita zaradi rekonstrukcije in prestavitve cestnega telesa, ki je v skladu z odlokom o kategorizaciji cest v občini Krško (Uradni list RS, št. 68/04), kategorizirano kot lokalna cesta (LC) pod št. 191151 – cesta Leskovec – Senuše – Veliki Trn.
IV.
Nakup nepremičnin bo izveden po postopku in na način, ki ga določajo predpisi in v skladu z vrednostmi, ki jih je določil sodni izvedenec in cenilec in znašata 35.727,75 SIT za nepremičnino parc. št. 1268/2 in 15.738,30 SIT za nepremičnino parc. št. 1270/2.
V.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 464-194/2004-O507
Krško, dne 15. decembra 2005
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.