Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2006 z dne 17. 1. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2006 z dne 17. 1. 2006

Kazalo

188. Sklep o nakupu nepremičnin parc. št. 100/3 in parc. št. 98/2, k.o. Sremič, in o ustanovitvi javnega dobra na predmetnih nepremičninah, stran 464.

Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo) in 16. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo in 5/03) je Občinski svet Občine Krško na 35. seji dne 15. 12. 2005 sprejel
S K L E P
o nakupu nepremičnin parc. št. 100/3 in parc. št. 98/2, k.o. Sremič, in o ustanovitvi javnega dobra na predmetnih nepremičninah
I.
Občina Krško kupi nepremičnino parc. št. 100/3 – vinograd v izmeri 157 m2, ki je vpisana v zemljiškoknjižnem vložku št. 283, k.o. Sremič in je v lasti Jenšterle Matjaža, Kersnikova cesta 1, Velenje, v deležu do celote in nepremičnino parc. št. 98/2 – travnik v izmeri 189 m2, ki je vpisana v zemljiškoknjižnem vložku št. 4, k.o. Sremič in je v lasti Jankovič Ane in Mirka, Sremič 31, Krško, za vsakega v deležu do 1/2.
II.
Po nakupu nepremičnin parc. št. 100/3 in parc. št. 98/2, k.o. Sremič, se na predmetnih nepremičninah vzpostavi javno dobro, ki se vpiše v zemljiško knjigo pri Okrajnem sodišču v Krškem.
III.
Nepremičnini se kupita iz razloga, ker predstavljata del cestnega telesa, ki je v skladu z odlokom o kategorizaciji cest v občini Krško (Uradni list RS, št. 68/04), kategorizirano kot javna pot drugega reda (J2) pod št. 692550 – cesta Sv. Mohor–Jankovič.
IV.
Nakup nepremičnin bo izveden po postopku in na način, ki ga določajo predpisi in v skladu z vrednostmi, ki jih je določil sodni izvedenec in cenilec in znašata 99.404,55 SIT za nepremičnino parc. št. 100/3 in 59.832,68 SIT za nepremičnino parc. št. 98/2.
V.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 464-185/2004-O507
Krško, dne 15. decembra 2005
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.