Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2006 z dne 17. 1. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2006 z dne 17. 1. 2006

Kazalo

187. Sklep o nakupu nepremičnine parc. št. 390/3, k.o. Stara vas, in o ustanovitvi javnega dobra na predmetni nepremičnini, stran 464.

Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo) in 16. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo in 5/03) je Občinski svet Občine Krško na 35. seji dne 15. 12. 2005 sprejel
S K L E P
o nakupu nepremičnine parc. št. 390/3, k.o. Stara vas, in o ustanovitvi javnega dobra na predmetni nepremičnini
I.
Občina Krško kupi nepremičnino parc. št. 390/3 – pot v izmeri 11 m2, ki je vpisana v zemljiškoknjižnem vložku št. 580, k.o. Stara vas, in je v lasti Podgoršek Marjetke Marjance, Cesta 4. julija 107, Krško, v deležu do 3/4 in Podgoršek Srečka, Cesta 4. julija 20a, Krško, v deležu do 1/4.
II.
Po nakupu nepremičnine parc. št. 390/3, k.o. Stara vas, se na predmetni nepremičnini vzpostavi javno dobro, ki se vpiše v zemljiško knjigo pri Okrajnem sodišču v Krškem.
III.
Nepremičnina se kupi iz razloga, ker v naravi predstavlja del avtobusnega postajališča ob Cesti 4. julija v Krškem in je v funkciji javnega dobra.
IV.
Nakup nepremičnine bo izveden po postopku in na način, ki ga določajo predpisi in v skladu z vrednostjo, ki jih je določil sodni izvedenec in cenilec in znaša 21.413,70 SIT.
V.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 464-30/2002-O507
Krško, dne 15. decembra 2005
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.