Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2006 z dne 17. 1. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2006 z dne 17. 1. 2006

Kazalo

186. Sklep o nakupu nepremičnine parc. št. 3067/3, k.o. Ravne, in o ustanovitvi javnega dobra na predmetni nepremičnini, stran 463.

Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo) in 16. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo in 5/03) je Občinski svet Občine Krško na 35. seji dne 15. 12. 2005 sprejel
S K L E P
o nakupu nepremičnine parc. št. 3067/3, k.o. Ravne, in o ustanovitvi javnega dobra na predmetni nepremičnini
I.
Občina Krško kupi nepremičnino parc. št. 3067/3 – pašnik v izmeri 15 m2, ki je vpisana v zemljiškoknjižnem vložku št. 1095, k.o. Ravne, in je v lasti Možgan Marka, Veniše 16, Leskovec pri Krškem, v deležu do celote.
II.
Po nakupu nepremičnine parc. št. 3067/3, k.o. Ravne, se na predmetni nepremičnini vzpostavi javno dobro, ki se vpiše v zemljiško knjigo pri Okrajnem sodišču v Krškem.
III.
Nepremičnina se kupi zaradi prestavitve cestnega telesa parc. št. 3329 – pot v izmeri 2651 m2, ki je vpisana v zemljiškoknjižnem seznamu št. XX., k.o. Ravne in je javno dobro ter v naravi predstavlja cesto v Drenovcu pri Leskovcu.
IV.
Nakup nepremičnine bo izveden po postopku in na način, ki ga določajo predpisi in v skladu z vrednostjo, ki jo je določil sodni izvedenec in cenilec in znaša 9.497,25 SIT.
V.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 464-32/2003-O507
Krško, dne 15. decembra 2005
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.