Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2006 z dne 17. 1. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2006 z dne 17. 1. 2006

Kazalo

185. Sklep o nakupu nepremičnine parc. št. 562/5, k.o. Sremič, in o ustanovitvi javnega dobra na predmetni nepremičnini, stran 463.

Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo) in 16. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo in 5/03) je Občinski svet Občine Krško na 35. seji dne 15. 12. 2005 sprejel
S K L E P
o nakupu nepremičnine parc. št. 562/5, k.o. Sremič, in o ustanovitvi javnega dobra na predmetni nepremičnini
I.
Občina Krško kupi nepremičnino parc. št. 562/5 – cesta v izmeri 135 m2, ki je vpisana v zemljiškoknjižnem vložku št. 332, k.o. Sremič in je v lasti Moravac Milana in Verene, Gubčeva ulica 2, Krško, za vsakega v deležu do 1/2.
II.
Po nakupu nepremičnine parc. št. 562/5, k.o. Sremič, se na predmetni nepremičnini vzpostavi javno dobro, ki se vpiše v zemljiško knjigo pri Okrajnem sodišču v Krškem.
III.
Nepremičnina se kupi zaradi rekonstrukcije in razširitve cestnega telesa, ki je v skladu z odlokom o kategorizaciji cest v občini Krško (Uradni list RS, št. 68/04), kategorizirano kot lokalna cesta (LC) pod št. 191081 – cesta Videm–Bučerca–Sremič–Videm.
IV.
Nakup nepremičnine bo izveden po postopku in na način, ki ga določajo predpisi in v skladu z vrednostjo, ki jo je določil sodni izvedenec in cenilec in znaša 54.948,38 SIT.
V.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 464-117/2004-O507
Krško, dne 15. decembra 2005
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.