Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2006 z dne 17. 1. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2006 z dne 17. 1. 2006

Kazalo

184. Sklep o potrditvi pogodbe o brezplačnem prenosu lastninske pravice na nepremičnini parc. št. 968/54, k.o. Leskovec, in o ustanovitvi javnega dobra na predmetni nepremičnini, stran 463.

Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo) in 16. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo in 5/03) je Občinski svet Občine Krško na 35. seji dne 15. 12. 2005 sprejel
S K L E P
o potrditvi pogodbe o brezplačnem prenosu lastninske pravice na nepremičnini parc. št. 968/54, k.o. Leskovec, in o ustanovitvi javnega dobra na predmetni nepremičnini
I.
Občinski svet potrdi pogodbo o brezplačnem prenosu lastninske pravice na nepremičnini parc. št. 968/54 – cesta v izmeri 1354 m2, vpisani pri vl. št. 702, k.o. Leskovec, sklenjeno dne 6. 10. 2005 med Občino Krško in lastniki zemljišča Stoviček Anico, Rostoharjeva ulica 15, Krško; Iljaš Ano, Šmiklavž 8c, Šmiklavž; Kosem Vlasto, Jesenovec 10, Železniki; Stoviček Karlom, Gortina 123, Gortina; Stoviček Jaroslavo, Stojanski vrh 16f, Cerklje ob Krki in Stoviček Zdenko, Krašnja 23, Lukovica.
II.
Predmetna nepremičnina je kategorizirana pod št. 192461 kot lokalna cesta Sadjarska ulica, in sicer v skladu z odlokom o kategorizaciji cest v Občini Krško (Uradni list RS, št. 68/04) in je v funkciji javnega dobra.
III.
Po vpisu lastninske pravice v korist Občine Krško bo na predmetni nepremičnini ustanovljeno javno dobro.
IV.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 464-73/2003-O506
Krško, dne 15. decembra 2005
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.