Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2006 z dne 17. 1. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2006 z dne 17. 1. 2006

Kazalo

183. Sklep o nakupu nepremičnine parc. št. 370/7, k.o. Senovo, in o ustanovitvi javnega dobra na predmetni nepremičnini, stran 462.

Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo) in 16. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo in 5/03) je Občinski svet Občine Krško na svoji 35. seji dne 15. 12. 2005 sprejel
S K L E P
o nakupu nepremičnine parc. št. 370/7,
k.o. Senovo, in o ustanovitvi
javnega dobra na predmetni
nepremičnini
I.
Občina Krško kupi nepremičnino parc. št. 370/7 – dvorišče v izmeri 31 m2, ki je vpisana v zemljiškoknjižni vložek št. 610, k.o. Senovo in je v solasti Vončina Marinke in Bojana, Cankarjeva cesta 12, Senovo, vsakega do 1/2.
II.
Predmetna nepremičnina je kategorizirana pod št. 193033 kot lokalna cesta: Cankarjeva cesta, in sicer v skladu z Odlokom o kategorizaciji cest v Občini Krško (Uradni list RS, št. 68/04) in je v funkciji javnega dobra.
III.
Nakup nepremičnine bo izveden po postopku in na način, ki ga določajo predpisi, in za ceno 49.383,00 SIT, ki jo je določil sodno zapriseženi cenilec Rafko Kranjc, Presladol 62a, Brestanica.
IV.
Po vpisu lastninske pravice v korist Občine Krško bo na predmetni nepremičnini ustanovljeno javno dobro.
V.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 464-266/2004-O506
Krško, dne 15. decembra 2005
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.