Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2006 z dne 17. 1. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2006 z dne 17. 1. 2006

Kazalo

182. Sklep o nakupu nepremičnin, uporabljenih za izgradnjo ceste Odcep Žveglič, in o ustanovitvi javnega dobra na predmetnih nepremičninah, stran 462.

Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo) in 16. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo in 5/03) je Občinski svet Občine Krško na 35. seji dne 15. 12. 2005 sprejel
S K L E P
o nakupu nepremičnin, uporabljenih za izgradnjo ceste Odcep Žveglič, in o ustanovitvi javnega dobra na predmetnih nepremičninah
I.
Občina Krško kupi nepremičnine, ki so bile uporabljene pri izgradnji cestnega telesa, ki je kategorizirano pod št. 691122 kot javna pot drugega reda Odcep Žveglič, in sicer v skladu z Odlokom o kategorizaciji cest v Občini Krško (Uradni list RS, št. 68/04):
+-------+--------+--------+-----------------+------------------+-------------+
|Št.  |Kultura | Izmera |Številka ZKV   |Lastnik      |  Cena v SIT|
|parcele|    | v m2 |         |         |       |
+-------+--------+--------+-----------------+------------------+-------------+
|12/5  |pašnik |  94  |6 k.o. Brezje  |Gošek Franc    |  25.062,75|
|    |    |    |         |Gošek Alojz    |       |
|    |    |    |         |Šušterič Karolina |       |
|    |    |    |         |Zupančič Slavica |       |
+-------+--------+--------+-----------------+------------------+-------------+
|11/3  |pašnik |  11  |94 k.o. Brezje  |Šušterič     |   4.236,38|
|    |    |    |         |Janez/Karolina  |       |
|    |    |    |         |         |       |
+-------+--------+--------+-----------------+------------------+-------------+
II.
Nakup nepremičnin v skupni izmeri 105 m2 bo izveden po postopku in na način, ki ga določajo predpisi, in za vrednost 29.299,13 SIT, ki jo je določil sodno zapriseženi cenilec Rafko Kranjc, Presladol 62a, Brestanica.
III.
Po vpisu lastninske pravice v korist Občine Krško bo na predmetnih nepremičninah ustanovljeno javno dobro.
IV.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 464-158/2004-O506
Krško, dne 15. decembra 2005
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.