Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2006 z dne 17. 1. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2006 z dne 17. 1. 2006

Kazalo

181. Sklep o nakupu nepremičnin, uporabljenih za izgradnjo ceste Dovško–Dobrava–Plešivec, in o ustanovitvi javnega dobra na predmetnih nepremičninah, stran 461.

Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo) in 16. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo in 5/03) je Občinski svet Občine Krško na 35. seji dne 15. 12. 2005 sprejel
S K L E P
o nakupu nepremičnin, uporabljenih
za izgradnjo ceste Dovško–Dobrava–Plešivec,
in o ustanovitvi javnega dobra na predmetnih nepremičninah
I.
Občina Krško kupi nepremičnine, ki so bile uporabljene pri izgradnji cestnega telesa, ki je kategorizirano pod št. 191021 kot lokalna cesta Dovško–Dobrava–Plešivec, in sicer v skladu z Odlokom o kategorizaciji cest v Občini Krško (Uradni list RS, št. 68/04):
+-------+--------+--------+---------------+--------------------+-------------+
|Št.  |Kultura | Izmera |Številka ZKV  |Lastnik       |  Cena v SIT|
|parcele|    | v m2 |        |          |       |
|    |    |    |        |          |       |
+-------+--------+--------+---------------+--------------------+-------------+
|    |    |    |        |          |       |
+-------+--------+--------+---------------+--------------------+-------------+
|571/3 |cesta  | 2218 | 31 k.o.    |Kozole Alojz/Jožica |  328.541,25|
|    |    |    |Dobrova    |          |       |
|    |    |    |        |          |       |
+-------+--------+--------+---------------+--------------------+-------------+
|574/2 |cesta  |  22  |102 k.o.    |Kozole Alojz/Jožica |   3.258,75|
|    |    |    |Dobrova    |          |       |
|    |    |    |        |          |       |
+-------+--------+--------+---------------+--------------------+-------------+
|575/3 |gozd  | 649  |113 k.o.    |Vovčko Srečko    |  96.133,13|
|    |    |    |Dobrova    |          |       |
|    |    |    |        |          |       |
+-------+--------+--------+---------------+--------------------+-------------+
|436/3 |njiva  | 198  |101 k.o.    |Vovčko       |  221.032,13|
|    |travnik | 446  |Dobrova    |Srečko/Ljubomira  |       |
|    |pašnik | 561  |        |          |       |
+-------+--------+--------+---------------+--------------------+-------------+
|434/16 |pašnik |  61  |139 k.o.    |Vovčko Gregor    |  16.264,13|
|    |    |    |Dobrova    |          |       |
|    |    |    |        |          |       |
+-------+--------+--------+---------------+--------------------+-------------+
II.
Nakup nepremičnin v skupni izmeri 4155 m2 bo izveden po postopku in na način, ki ga določajo predpisi, in za vrednost 665.229,39 SIT, ki jo je določil sodno zapriseženi cenilec Rafko Kranjc, Presladol 62a, Brestanica.
III.
Po vpisu lastninske pravice v korist Občine Krško bo na predmetnih nepremičninah ustanovljeno javno dobro.
IV.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 464-261/2004-O506
Krško, dne 15. decembra 2005
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.