Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2006 z dne 17. 1. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2006 z dne 17. 1. 2006

Kazalo

179. Sklep o nakupu nepremičnine parc. št. 36/2, k.o. Mrčna sela, in o ustanovitvi javnega dobra na predmetni nepremičnini, stran 460.

Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo) in 16. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo in 5/03) je Občinski svet Občine Krško na 35. seji dne 15. 12. 2005 sprejel
S K L E P
o nakupu nepremičnine parc. št. 36/2,
k.o. Mrčna sela, in o ustanovitvi javnega dobra na predmetni nepremičnini
I.
Občina Krško kupi nepremičnino parc. št. 36/2 – gozd v izmeri 4 79 m2, ki je vpisana v zemljiškoknjižni vložek št. 116, k.o. Mrčna sela in je v solasti Lužar Ane, Mrčna sela 15, v deležu do 3/4 in Lužar Milana, Mrčna sela 15 v deležu do 1/4.
II.
Predmetna nepremičnina je kategorizirana pod št. 691638 kot javna pot prvega razreda Lužar – Ferlin, in sicer v skladu z Odlokom o kategorizaciji cest v Občini Krško (Uradni list RS, št. 68/04) in je v funkciji javnega dobra.
III.
Nakup nepremičnine bo izveden po postopku in na način, ki ga določajo predpisi, in za ceno 47.301,25 SIT, ki jo je določil sodno zapriseženi cenilec Rafko Kranjc, Presladol 62a, Brestanica.
IV.
Po vpisu lastninske pravice v korist Občine Krško bo na predmetni nepremičnini ustanovljeno javno dobro.
V.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 464-116/2004-O506
Krško, dne 15. decembra 2005
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.