Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2006 z dne 17. 1. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2006 z dne 17. 1. 2006

Kazalo

178. Sklep o ukinitvi javnega dobra na nepremičninah parc. št. 419/2, parc. št. 419/3, parc. št. 420/4 in parc. št. 420/2, k.o. Brezje, in o zamenjavi predmetnih nepremičnin ter nepremičnin parc. št. 169, k.o. Brezje, in parc. št. 809, k.o. Presladol, za nepremičnine parc. št. 61/2, parc. št. 127/5, parc. št. 65/2 in parc. št. 129/2, k.o. Brezje, stran 460.

Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo) in 16. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo in 5/03) je Občinski svet Občine Krško na 35. seji dne 15. 12. 2005 sprejel
S K L E P
o ukinitvi javnega dobra na nepremičninah parc. št. 419/2, parc. št. 419/3, parc. št. 420/4 in parc. št. 420/2, k.o. Brezje, in o zamenjavi predmetnih nepremičnin ter nepremičnin parc. št. 169, k.o. Brezje, in parc. št. 809, k.o. Presladol, za nepremičnine parc. št. 61/2, parc. št. 127/5, parc. št. 65/2 in parc. št. 129/2, k.o. Brezje
I.
Ukine se javno dobro na parc. št. 419/2 – pot v izmeri 9 m2, parc. št. 419/3 – pot v izmeri 40 m2, parc. št. 420/4 – pot v izmeri 130 m2 in parc. št. 420/2 – pot v izmeri 29 m2, vpisane vl.št. sezn.I., k.o. Brezje.
II.
Lastninska pravica na parc. št. 419/2 – pot v izmeri 9 m2, parc. št. 419/3 – pot v izmeri 40 m2, parc. št. 420/4 – pot v izmeri 130 m2 in parc. št. 420/2 – pot v izmeri 29 m2se po ukinitvi javnega dobra vpiše v korist Občine Krško.
III.
Po vpisu lastninske pravice v korist Občine Krško na parc. št. 419/2 – pot v izmeri 9 m2, parc. št. 419/3 – pot v izmeri 40 m2, parc. št. 420/4 – pot v izmeri 130 m2 in parc. št. 420/2 – pot v izmeri 29 m2, se sklene menjalna pogodba za nepremičnine parc. št. 61/2 – travnik v izmeri 62 m2, parc. št. 127/5 – pašnik v izmeri 449 m2, parc. št. 65/2 – travnik v izmeri 12 m2 in parc. št. 129/2 – njiva v izmeri 89 m2, k.o. Brezje, ki so v solasti Baškovč Antona in Almire, Kvedrova 16, Senovo.
Predmet menjalne pogodbe sta tudi nepremičnini parc. št. 169 – gozd v izmeri 468 m2, k.o. Brezje in parc. št. 809 – travnik v izmeri 2306 m2, gozd v izmeri 883 m2, k.o. Presladol, ki sta v lasti Občine Krško.
IV.
Nepremičnine parc. št. 61/2, parc. št. 127/5, parc. št. 65/2 in parc. št. 129/2, k.o. Brezje so bile uporabljene pri izgradnji cestnega telesa, ki je kategorizirano pod št. 691122 kot javna pot drugega reda Odcep Žveglič, in sicer v skladu z odlokom o kategorizaciji cest v Občini Krško (Uradni list RS, št. 68/04).
V.
Vrednost nepremičnin parc. št. 61/2, parc. št. 127/5, parc. št. 65/2 in parc. št. 129/2, k.o. Brezje znaša 129.224,25 SIT, vrednost nepremičnin parc. št. 419/2, parc. št. 419/3, parc. št. 420/4, parc. št. 420/2, parc. št. 169, k.o. Brezje in parc. št. 809, k.o. Presladol znaša 338.475,25 SIT. Vrednost nepremičnin je določil sodno zapriseženi cenilec Rafko Kranjc, Presladol 62a, Brestanica. Razlika v vrednosti zemljišč se izplača v denarju.
VI.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 464-158/2004-O506
Krško, dne 15. decembra 2005
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.