Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2006 z dne 17. 1. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2006 z dne 17. 1. 2006

Kazalo

173. Spremembe statuta Občine Kobilje, stran 458.

Na podlagi 29. In 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99, 16/99, 36/99, 59/99, 70/00, 100/00, 28/01, 87/01 in 16/02) ter na podlagi 20. člena Statuta Občine Kobilje (Uradni list RS, št. 94/99, 72/01 in 65/02) je Občinski svet Občine Kobilje na 17. redni seji dne 30. 11. 2005 sprejel
S P R E M E M B E S T A T U T A
Občine Kobilje
1. člen
V Statutu Občine Kobilje (Uradni list RS, št. 94/99, 72/01 in 65/02) se 111. člen nadomesti z naslednjim besedilom:
»Statut, odloki in drugi predpisi občine morajo biti objavljeni v uradnem glasilu: »Glasilu občine Kobilje« in pričnejo veljati 15. dan po objavi, če ni v njih drugače določeno.«
2. člen
Ta sprememba statuta začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 853-1/PN
Kobilje, dne 30. novembra 2005
Župan
Občine Kobilje
Pavel Nemet l.r.