Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2006 z dne 17. 1. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2006 z dne 17. 1. 2006

Kazalo

168. Cenik daljinskega ogrevanja za stanovanjske prostore, stran 453.

Energetika Celje javno podjetje, d.o.o. Smrekarjeva 1, Celje, skladno s 97. členom Energetskega zakona objavlja
C E N I K
daljinskega ogrevanja za stanovanjske prostore
OBČINA CELJE
– obračun po merilcih
– variabilni del cene          10,696  SIT/KWh
– priključna moč – fiksni del cene   375,238  SIT/KW/mes.
Cena daljinskega ogrevanja za stanovanjski odjem v Občini Celje za variabilni del cene velja od 1. 1. 2006 in za priključno moč od 1. 11. 2004.
OBČINA ŠTORE
– obračun po merilcih
– variabilni del cene          12,978  SIT/KWh
– priključna moč – fiksni del cene   377,861  SIT/KW/mes.
Cena daljinskega ogrevanja za stanovanjski odjem v Občini Štore za variabilni del cene velja od 1. 1. 2006 in za priključno moč od 1. 11. 2004.
 
Vse navedene cene daljinskega ogrevanja za stanovanjski odjem so oblikovane skladno z Uredbo o oblikovanju cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja za tarifne uporabnike (Uradni list RS, št. 41/05).
Na navedene cene se skladno z zakonom o davku na dodano vrednost obračuna še 20% davek na dodano vrednost.
Celje, dne 12. januarja 2006
ENERGETIKA CELJE
javno podjetje, d.o.o.
mag. Aleksander Mirt l.r.