Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2006 z dne 17. 1. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2006 z dne 17. 1. 2006

Kazalo

167. Cenik zemeljskega plina za tarifni odjem, stran 452.

Energetika Celje javno podjetje, d.o.o. Smrekarjeva 1, Celje, skladno s 97. členom Energetskega zakona objavlja
C E N I K
zemeljskega plina za tarifni odjem
Tarifna skupina                   cena v SIT/m3
1. Odjem plina do 250 m3 letno               143,35
2. Odjem plina od 251 do 4.500 m3 letno           91,49
3. Odjem plina od 4.501 do 40.000 m3 letno         90,55
4. Odjem plina od 40.001 do 100.000 m3 letno        88,82
Nove cene tarifnega odjema so oblikovane skladno s sklepom Mestnega sveta Mestne občine Celje z dne 30. 1. 2001 in 29. 5. 2001 ter skladno z mehanizmom o oblikovanju cen zemeljskega plina za tarifni odjem. Višje cene veljajo od 1. 1. 2006 dalje oziroma od prvega popisa števcev za naslednje obračunsko obdobje po tem datumu, na osnovi zvišanja pogodbene cene zemeljskega plina z dne 1. 1. 2006.
Skladno z uredbami o taksi za obremenjevanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida ter spremembah in dopolnitvah uredbe o taksi za obremenjevanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida (Uradni list RS, št. 68/96, 24/98, 65/98, 124/00, 91/02, 8/03, 58/03 in 67/03), se za vse tarifne porabnike zemeljskega plina od 1. 1. 2005 zaračuna še omenjena taksa v višini 5,70 SIT/m3 zemeljskega plina.
Na vse navedene cene, vključno s takso, se skladno z zakonom o davku na dodano vrednost obračuna še 20% davek na dodano vrednost.
Celje, dne 12. januarja 2006
ENERGETIKA CELJE
javno podjetje, d.o.o.
mag. Aleksander Mirt l.r.