Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2005 z dne 9. 5. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2005 z dne 9. 5. 2005

Kazalo

1. Obvestilo o začetku oziroma prenehanju veljavnosti mednarodnih pogodb, stran 507.

O B V E S T I L O
o začetku oziroma prenehanju veljavnosti mednarodnih pogodb
Na podlagi drugega odstavka 77. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list Republike Slovenije, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo) Ministrstvo za zunanje zadeve
s p o r o č a:
Dne 23. oktobra 2004 je za Republiko Slovenijo začela veljati Mednarodna konvencija o zatiranju financiranja terorizma, sestavljena v New Yorku 9. decembra 1999 in objavljena v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe, št. 21/04 (Uradni list Republike Slovenije, št. 82/04).
 
Dne 1. marca 2005 je začela za Republiko Slovenijo veljati Sprememba Baselske konvencije o nadzoru prehoda nevarnih odpadkov preko meja in njihovega shranjevanja, sprejeta na tretjem zasedanju Konference pogodbenic 22. septembra 1959 v Ženevi, objavljena v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe, št. 23/04 (v: Uradni list Republike Slovenije, št. 85/04).
 
Dne 1. maja 2005 je za Republiko Slovenijo začel veljati Dogovor med Vlado Italijanske republike, Vlado Zvezne republike Avstrije in Vlado Republike Slovenije o sodelovanju v policijskem centru v Vratih – Megvarje, podpisan 14. septembra 2004, objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe, št. 4/05 (v: Uradni list Republike Slovenije, št. 27/05).
 
Dne 6. februarja 2005 je med Republiko Slovenijo in Rusko federacijo prenehala veljati Konzularna konvencija med Socialistično federativno republiko Jugoslavijo in Zvezo sovjetskih socialističnih republik, sklenjena v Beogradu dne 20. junija 1987, objavljena v Uradnem listu SFRJ – Mednarodne pogodbe, št. 7/89. Omenjena konvencija je bila navedena pod točko 8 v Aktu o nasledstvu sporazumov nekdanje Jugoslavije z ZSSR, ki naj ostanejo v veljavi med Republiko Slovenijo in Rusko federacijo (objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe, št. 8/01, Uradni list Republike Slovenije, št. 27/01). Ta akt je bil kasneje spremenjen in dopolnjen z Aktom o spremembi in dopolnitvi Akta o nasledstvu sporazumov nekdanje Jugoslavije z ZSSR, ki naj ostanejo v veljavi med Republiko Slovenijo in Rusko federacijo (objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe, št. 20/03, Uradni list Republike Slovenije, št. 95/03).
 
Dne 2. septembra 2004 je prenehal veljati Sporazum o trgovini in plovbi med Kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev in Češkoslovaško republiko, sklenjen v Pragi dne 14. novembra 1928, objavljen v Službenih novinah Kraljevine SHS, št. 268-CVIII z dne 15. 11. 1929, spremenjen s pogodbo k sporazumu, sklenjeno z izmenjavo not dne 14. 1. 1946, ter z dopolnilnim sporazumom k sporazumu, sklenjenim z izmenjavo not dne 10. 4. 1948. Sporazum je Republika Slovenija nasledila dne 18. 5. 1995 z izmenjavo not (Akt o nasledstvu sporazumov nekdanje Jugoslavije z nekdanjo Češko in Slovaško federativno republiko, ki naj veljajo med Republiko Slovenijo in Češko republiko, objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe, št. 8/94; Uradni list Republike Slovenije, št. 35/94);
– dne 2. septembra 2004 je prenehal veljati Sporazum med Vlado Socialistične federativne republike Jugoslavije in Vlado Češkoslovaške republike o industrijsko-tehničnem sodelovanju, sklenjen v Beogradu dne 14. marca 1964, objavljen v Uradnem listu SFRJ – Mednarodne pogodbe, št. 14/64, ki ga je Republika Slovenija nasledila dne 18.5.1995 z izmenjavo not (Akt o nasledstvu sporazumov nekdanje Jugoslavije z nekdanjo Češko in Slovaško federativno republiko, ki naj veljajo med Republiko Slovenijo in Češko republiko, objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe, št. 8/94; Uradni list Republike Slovenije, št. 35/94);
– dne 2. septembra 2004 je prenehal veljati Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Češke republike o sodelovanju na področju veterinarske medicine, sklenjen v Ljubljani dne 26. februarja 1996, objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe, št. 3/97 (Uradni list Republike Slovenije, št. 16/97);
– dne 2. septembra 2004 je prenehal veljati Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Češke republike o sodelovanju na področju karantene in varstva rastlin, sklenjen v Ljubljani dne 26. februarja 1996, objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe, št. 3/97 (Uradni list Republike Slovenije, št. 16/97).
 
Dne 1. maja 2004 je prenehal veljati Trgovinski sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Ma­džarske, sklenjen v Budimpešti dne 15. maja 1992, objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe, št. 11/92 (Uradni list Republike Slovenije, št. 40/92).
 
Dne 1. maja 2004 je prenehal veljati Trgovinski sporazum med Zveznim izvršnim svetom Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije in Vlado Republike Ciper, sklenjen v Nikoziji dne 21. novembra 1980, objavljen v Uradnem listu SFRJ – Mednarodne pogodbe, št. 12/81, ki ga je Republika Slovenija nasledila z izmenjavo pisem z dne 13. 4. 2000 in 5. 5. 2000 (Akt o nasledstvu sporazumov nekdanje Jugoslavije s Ciprom, ki naj ostanejo v veljavi med Republiko Slovenijo in Ciprom, objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe, št. 5/2000; Uradni list Republike Slovenije, št. 22/2000).
Ljubljana, 3. maja 2005
Ministrstvo
za zunanje zadeve
Republike Slovenije