Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2005 z dne 9. 5. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2005 z dne 9. 5. 2005

Kazalo

2. Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin Dolgoročnega plana Občine Ptuj za obdobje 1986–2000 in Srednjeročnega plana Občine Ptuj za obdobje 1986–1990, za območje Občine Kidričevo, stran 4729.

Popravek
V Odloku o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin Dolgoročnega plana Občine Ptuj za obdobje 1986–2000 in Srednjeročnega plana Občine Ptuj za obdobje 1986–1990, za območje Občine Kidričevo, dopolnjenih v letu 2001, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 83/04 z dne 29. 7. 2004, se:
– v 12. členu v glavi tabele pri besedi Namembnost doda oznaka 1
Pod tabelo pred 13. členom se doda nova vrsta, ki se glasi:
1 – SKP pomeni v kartografskem delu S
SK v kartografskem delu pomeni območje nestanovanjskih kmetijskih objektov
– v 14. členu v glavi tabele pri besedi Namembnost doda oznaka 1
Pod tabelo pred 15. členom se doda nova vrsta, ki se glasi:
1 – SKP pomeni v kartografskem delu S
SK v kartografskem delu pomeni območje nestanovanjskih kmetijskih objektov
– v 15. členu se v glavi tabele pri besedi Namembnost doda oznaka 1
Pod tabelo pred 16. členom se doda nova vrsta, ki se glasi:
1- SKP pomeni v kartografskem delu S
SK v kartografskem delu pomeni območje nestanovanjskih kmetijskih objektov
– v 15. členu se v tretji vrsti tabele »S4, Njiverce 1« doda za kratico LN, PUP
– v 15. členu se v dvanajsti vrsti tabele »R2 bazen Kidričevo« zamenja kratica PUP z kratico LN
– v 15. členu se v šestnajsti vrsti tabele »P3« črta beseda TGA in nadomesti z besedo TALUM
– v 18. členu 2. točke »Programska zasnova za širitev vzhodnega dela gramoznice Pleterje« se v prvem odstavku vsebine »Opis in meja območja » in v drugi vrstici vsebine »Velikost in lastništvo zemljišča« briše parcela št. 399/11 k.o. Pleterje.
Župan
Občine Kidričevo,
Zvonimir Holc l. r.