Uradni list

Številka 119
Uradni list RS, št. 119/2005 z dne 28. 12. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 119/2005 z dne 28. 12. 2005

Kazalo

5402. Sklep o enkratnem prispevku za novorojence v Občini Žirovnica v letu 2006, stran 13731.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99, 16/99, 59/99, 70/00, 100/00, 28/01 in 87/01) in 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99, 71/01 in 109/04, UVG, št. 34/04 in 17/05) je Občinski svet Občine Žirovnica na 27. seji dne 22. 12. 2005 sprejel
S K L E P
o enkratnem prispevku za novorojence
v Občini Žirovnica v letu 2006
1. člen
Ta sklep ureja enkratni prispevek za novorojence v Občini Žirovnica, rojene v letu 2006, določa upravičence, višino dodatka, pogoje za pridobitev in postopek za uveljavljanje prispevka.
2. člen
Enkratni prispevek za novorojence (v nadaljevanju: prispevek) je enkratna denarna pomoč novorojenemu otroku, s katero se družini zagotovi dopolnilni prejemek za pokrivanje stroškov, ki nastanejo z rojstvom otroka.
3. člen
Pravico do prispevka ima novorojenec pod pogojem:
– da je državljan Republike Slovenije in ima stalno prebivališče v Občini Žirovnica.
4. člen
Višina prispevka za novorojenega otroka znaša 48.000,00 SIT bruto.
5. člen
Pravico do prispevka uveljavlja tisti od staršev, pri katerem otrok živi, oziroma eden od staršev na podlagi pisnega sporazuma, s predložitvijo pisnega zahtevka pri občinski upravi Občine Žirovnica najkasneje do 31. 12. 2006, oziroma do 28. 2. 2007, če je otrok rojen po 1. 12. 2006.
6. člen
Zahtevku iz prejšnjega člena mora biti priloženo:
– izpisek iz rojstne matične knjige za novorojenca,
– kopija pogodbe o bančnem računu,
– kopija potrdila o davčni številki novorojenca,
– sporazum iz 5. člena (v kolikor je potreben).
7. člen
Prispevek se nakaže na bančni račun novorojenca ali bančni račun starša, ki je vlagatelj zahtevka.
8. člen
Občinska uprava na podlagi mnenja patronažne službe ali pristojnega centra za socialno delo lahko odloči, da se prispevek dodeli v funkcionalni obliki, če tako zahtevajo koristi novorojenca.
9. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja se od 1. 1. 2006 dalje.
Št. 15203-0001/2005
Žirovnica, dne 23. decembra 2005
Župan
Občine Žirovnica
Franc Pfajfar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti