Uradni list

Številka 119
Uradni list RS, št. 119/2005 z dne 28. 12. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 119/2005 z dne 28. 12. 2005

Kazalo

5392. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Vrtcu Zagorje ob Savi in rezervacije, stran 13724.

Na podlagi prvega odstavka 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05, uradno prečiščeno besedilo), drugega odstavka 7. člena Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96, 39/97 – odl. US, 1/98, 84/98, 44/00 – odl. US, 102/00, 111/00, 92/02, 120/03), 18. in 22. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03 in 77/05) ter 16. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi – prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 109/03), je Občinski svet Občine Zagorje ob Savi na 25. redni seji dne 17. 12. 2005 sprejel
S K L E P
o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Vrtcu Zagorje ob Savi in rezervacije
1.
Cene predšolskih programov v vseh enotah Vrtca Zagorje znašajo mesečno na otroka:
+----------------------+------------------+---------------+
|Program        |    Cena    |   Cena   |
|           | po metodologiji |  za starše  |
+----------------------+------------------+---------------+
|Dnevni program    |  97.965 SIT  |  88.838 SIT |
|za 1. starostno    |         |        |
|obdobje        |         |        |
+----------------------+------------------+---------------+
|Poldnevni program   |  82.393 SIT  |  66.627 SIT |
|za 1. starostno    |         |        |
|obdobje        |         |        |
+----------------------+------------------+---------------+
|Dnevni program    |  78.073 SIT  |  78.073 SIT |
|za 2. starostno    |         |        |
|obdobje        |         |        |
+----------------------+------------------+---------------+
|Poldnevni program   |  65.310 SIT  |  62.097 SIT |
|za 2. starostno    |         |        |
|obdobje        |         |        |
+----------------------+------------------+---------------+
Cena programa za otroke do tretjega leta starosti, ki so vključeni v kombinirani oddelek, je enaka ceni programa za I. starostno obdobje, cena programa za otroke od tretjega leta dalje, pa je enaka ceni programa za II. starostno obdobje.
Cena programa za otroke, ki obiskujejo vrtec vsak drugi teden, znaša 50 % cene programa, ki ga otrok obiskuje.
Za otroke, s stalnim prebivališčem izven Občine Zagorje, ki obiskujejo Vrtec Zagorje, se višina plačila programa vrtca določi po obračunski ceni za starše le v primeru, če pristojna občina, to je občina otrokovega stalnega prebiva­lišča, soglaša, do bo pokrila razliko med plačili staršev in ceno po metodologiji.
2.
Mesečni stroški živil za otroke so upoštevani v cenah programov, navedenih v 1. členu tega sklepa, in znašajo skupno 8.337,00 SIT mesečno. V tem znesku znaša vrednost zajtrka 1.827,00 SIT, kosila 4.977,00 SIT in popoldanske malice 1.533,00 SIT. Za čas, ko je otrok odsoten in ne obiskuje vrtca, se cena programa zniža za stroške neporabljenih živil. Če starši obvestijo vrtec o otrokovi odsotnosti, vrtec zniža ceno programa za stroške neporabljenih živil naslednji dan po prejetem obvestilu.
3.
V primeru, da je otrok zaradi bolezni ali drugih razlogov odsoten cel koledarski mesec, šteto od prvega do zadnjega v mesecu, so starši dolžni poravnati 50 % cene programa brez stroškov živil, vendar pod pogojem, da predvideno celomesečno odsotnost otroka pisno sporočijo vzgojiteljici ali upravi Vrtca, pred začetkom otrokove odsotnosti, najkasneje pa prvi dan v mesecu.
4.
Starši otrok, za katere je Občina Zagorje ob Savi po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v vrtcu, lahko uveljavijo rezervacijo enkrat letno v obdobju od 1. junija do 30. septembra. Rezervacijo lahko uveljavijo za neprekinjeno odsotnost najmanj en in največ dva meseca. Starši so jo dolžni vrtcu pisno napovedati najpozneje en teden pred prvim dnem odsotnosti otroka iz vrtca. Starši plačajo rezervacijo v višini 30 % od plačila, določenega po pravilniku o plačilih staršev za programe vrtca. Občina bo vrtcu zagotovila sredstva za plačilo razlike med plačilom rezervacije in ceno programa po metodologiji, znižano za stroške živil.
Za otroke, s stalnim prebivališčem izven občine Zagorje ob Savi, ki obiskujejo Vrtec Zagorje, lahko starši uveljavijo rezervacijo le, če občina stalnega prebivališča otroka pisno soglaša, da bo v tem primeru pokrila razliko med ceno rezervacije in ceno programa po metodologiji.
5.
Starši lahko med letom začasno izpišejo otroka iz vrtca, vendar največ za dva meseca. Za čas izpisa otroka so starši dolžni plačati rezervacijo mesta v višini 50 % od višine plačila, določene po pravilniku o plačilih staršev za programe v vrtcih.
6.
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Občini Zagorje ob Savi, pod št. 385-3/2004, z dne 20. 1. 2004.
7.
Ta sklep začne veljati takoj po sprejetju in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2006 dalje.
Št. 602-137/2005
Zagorje ob Savi, dne 17. decembra 2005
Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti