Uradni list

Številka 119
Uradni list RS, št. 119/2005 z dne 28. 12. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 119/2005 z dne 28. 12. 2005

Kazalo

5374. Spremembe in dopolnitve Poslovnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov, stran 13710.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Tišina (Uradni list RS, št. 23/99, 47/01, 77/02) in v skladu z 100.b členom Zakona o lokalni samoupravi – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 100/05) je Občinski svet Občine Tišina na svoji 23. redni seji dne 22. 12. 2005 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E
P R A V I L N I K A
o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
1. člen
V Pravilniku o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter povračilih stroškov (Uradni list RS, št.: 67/99) se 4. člen spremeni tako da glasi:
»Plača podžupana, ki funkcijo opravlja poklicno, se oblikuje največ v višini 80% plače župana, brez njegove delovne dobe.
Plačilo za opravljanje funkcije podžupana, ki svojo funkcijo opravlja nepoklicno se oblikuje največ v višini 40% plače župana, ki opravlja funkcijo poklicno (brez njegovega dodatka za delovno dobo).
Plača podžupana, ki opravlja funkcijo poklicno se oblikuje v skladu z naslednjimi kriteriji in merili:
– za nadomeščanje župana v
  primeru njegove odsotnosti ali
  zadržanosti:                     10% plače župana
– za vodenje seje občinskega
  sveta:                        20% plače župana
– za koordinacijo dela delovnih
  teles in udeležbo na sejah delovnih teles.      10% plače župana
– za pomoč županu pri izvrševanju
  nalog:                        20% plače župana
– za opravljanje nalog iz pristojnosti
  župana po pooblastilu:                10% plače župana
Za določitev plačila podžupanu, ki opravlja funkcijo nepoklicno, veljajo enaki kriteriji in merila, vendar se odstotki pri posameznih kriterijih in merilih prepolovijo.
Podžupanu, ki je določen, da bo v primeru predčasnega prenehanja funkcije župana opravljal funkcijo župana, pripada mesečni dodatek v višini 10% plače župana, za ves čas opravljanja funkcije podžupana. V času, ko opravlja funkcijo župana, mu pripada plača, ki bi jo dobi župan.
Na podlagi nalog, ki jih opravlja oziroma pooblastil, ki jih podžupan ima, župan s sklepom ali odločbo mesečno določi plačilo za delo podžupana. V primeru predčasnega prenehanja funkcije župana, pa to določi občinska uprava.«
2. člen
Te spremembe in dopolnitve pravilnika začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Uporabljati pa se začnejo od dneva imenovanja podžupana.
Št. 032-43/05
Tišina, dne 23. decembra 2005
Župan
Občine Tišina
Jožef Poredoš l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti