Uradni list

Številka 119
Uradni list RS, št. 119/2005 z dne 28. 12. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 119/2005 z dne 28. 12. 2005

Kazalo

5354. Sklep o določitvi povprečnih stroškov komunalne opreme poslovnih nepokritih površin na območju Občine Mislinja, stran 13687.

Na podlagi navodil za izračun komunalnega prispevka (Uradni list RS, 4/99), 20. člena in 55. člena Statuta Občine Mislinja (Uradni list RS, št. 8/00 – prečiščeno besedilo, 150/00 in 60/02), je Občinski svet Mislinja na 25. seji sveta, dne 8. 12. 2005 sprejel
S K L E P
o določitvi povprečnih stroškov komunalne opreme poslovnih nepokritih površin
na območju Občine Mislinja
I.
Povprečni stroški komunalne opreme v letu 2006 na območju Občine Mislinja se določijo v znesku 3.447,00 SIT/m2 za urejene površine, ki se funkcionalno uporabljajo za gospodarsko dejavnost (parkirišča, odprta skladišča, gostinski vrtovi in druge urejene nepokrite površine) ter površine za športno in rekreativno dejavnost (igrišča)
II.
Povprečni stroški komunalne opreme na 1 m2 nepokrite poslovne površine za posamezno komunalno opremo znašajo:
individualna raba:
                     SIT/ m2   delež
----------------------------------------------------------
– kanalizacijsko omrežje         517,00   (15%)
– vodovodno omrežje            517,00   (15%)
– električno omrežje           345,00   (10%)
----------------------------------------------------------
 SKUPAJ:                1.379,00   (40%)
kolektivna raba:
                     SIT/ m2  delež
---------------------------------------------------------
 – makadamska cesta           1.034,00  (30%)
 – asfaltna prevleka           345,00  (10%)
 – meteorna kanalizacija         413,00  (12%)
 – javna razsvetljava            276   (8%)
---------------------------------------------------------
 SKUPAJ:                2.068,00  (60%)
III.
Pri odmeri višine komunalnega prispevka se upoštevata kriterija lokacije stavbnega zemljišča glede na razvrstitev v posamezna območja v občini in namembnost objekta tako, da se upošteva ustrezen korekcijski faktor.
a) korekcijski faktor glede na lokacijo objekta:
– KL = 0,75 za I. območje
– KL = 0,50 za II. območje
– KL = 0,25 za III. območje
b) korekcijski faktor glede namembnosti objekta:
– KN = 0,60 za proizvodno in poslovno dejavnost,
– KN = 0,20 za športno in rekreativno dejavnost.
Pri izračunu stroškov komunalne opremljenosti se upošteva tista komunalna infrastruktura, na katero je mogoče objekt priključiti oziroma jo uporabljati pod normalnimi pogoji. Pogoje določi občinski svet s sklepom.
IV.
Od povprečnih stroškov komunalne ureditve stavbnega zemljišča se odštejejo vsa pretekla namenska plačila zavezanca v izgradnjo komunalne infrastrukture na območju predvidene gradnje v višini plačil, ki se valorizirajo glede na čas vlaganja, največ do višine, po tem sklepu ovrednotenih stroškov komunalne ureditve za tisto infrastrukturo, v katero je zavezanec vlagal.
Med namenska vlaganja v izgradnjo komunalne infrastrukture ne štejejo plačani prispevki upravljalcem za priključitev objekta na komunalno infrastrukturo.
V.
Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2006 dalje.
Št. 35101-0001/2005
Mislinja, dne 15. decembra 2005
Župan
Občine Mislinja
Viktor Robnik l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti