Uradni list

Številka 119
Uradni list RS, št. 119/2005 z dne 28. 12. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 119/2005 z dne 28. 12. 2005

Kazalo

5353. Sklep o določitvi povprečnih stroškov komunalne opreme za objekte na območju Občine Mislinja, stran 13686.

Na podlagi navodil za izračun komunalnega prispevka (Uradni list RS, 4/99) in 20. člena ter 55. člena Statuta Občine Mislinja (Uradni list RS, št. 8/00 – prečiščeno besedilo, 150/00 in 60/02) je Občinski svet Občine Mislinja na 25. seji sveta, dne 8. 12. 2005 sprejel naslednji
S K L E P
o določitvi povprečnih stroškov komunalne opreme za objekte na območju Občine Mislinja
I.
Povprečni stroški komunalne opreme v letu 2006 na območju Občine Mislinja se določijo v znesku 24.158,00 SIT/m2 stavbišča.
II.
Povprečni stroški komunalne opreme na 1 m2 stavbišča za posamezno komunalno opremo znašajo:
individualna raba:
                    SIT/ m2     delež
------------------------------------------------------------
– Kanalizacijsko omrežje       3.865,00     (16%)
– vodovodno omrežje          2.416,00     (10%)
– električno omrežje         2.416,00     (10%)
– telefonsko omrežje          966,00     (4%)
------------------------------------------------------------
 SKUPAJ:               9.663,00     (40%)
kolektivna raba:
                    SIT/ m2     delež
------------------------------------------------------------
 – makadamska cesta          7.248,00     (30%)
 – asfaltna prevleka         2.416,00     (10%)
 – meteorna kanalizacija       2.899,00     (12%)
 – javna razsvetljava         1.932,00     (8%)
------------------------------------------------------------
 SKUPAJ:              14.495,00     (60%)
III.
Pri odmeri višine komunalnega prispevka se upoštevata kriterija lokacije stavbnega zemljišča glede na razvrstitev v posamezna območja v občini in namembnost objekta tako, da se upošteva ustrezen korekcijski faktor.
a) korekcijski faktor glede na lokacijo objekta:
– KL = 0,75 za I. območje
– KL = 0,50 za II. območje
– KL = 0,25 za III. območje
b) korekcijski faktor glede namembnosti objekta:
– KN = 1,00 za počitniške hiše,
– KN = 0,60 za proizvodne in poslovne objekte,
– KN = 0,40 za stanovanjske objekte,
– KN = 0,30 za kmetijske gospodarske objekte in
– KN = 0,20 za garaže in športne objekte.
Pri izračunu stroškov komunalne opremljenosti se upošteva tista komunalna infrastruktura, na katero je mogoče objekt priključiti oziroma jo uporabljati pod normalnimi pogoji. Pogoje določi občinski svet s sklepom.
IV.
Od povprečnih stroškov komunalne ureditve stavbnega zemljišča se odštejejo vsa pretekla namenska plačila zavezanca v izgradnjo komunalne infrastrukture na območju predvidene gradnje v višini plačil, ki se valorizirajo glede na čas vlaganja, največ do višine, po tem sklepu ovrednotenih stroškov komunalne ureditve za tisto infrastrukturo, v katero je zavezanec vlagal.
Med namenska vlaganja v izgradnjo komunalne infrastrukture ne štejejo plačani prispevki upravljalcem za priključitev objekta na komunalno infrastrukturo.
V.
Stroški komunalne opreme za 1 m2 stavbišča oziroma stavbne parcele na območjih kompleksne gradnje, ki se urejajo s prostorsko izvedbenimi akti, se obračunajo na osnovi predhodno izdelanega programa komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč za posamezno območje. Za izračun najnižjega prispevka, ki ga mora zavezanec plačati za priključitev individualne stanovanjske hiše na javno kanalizacijo, se upošteva 100 m2 stavbišča. Za priključitev večstanovanjskega objekta na javno kanalizacijo pa se upošteva 60% površine stanovanja, ki se pomnoži z zneskom povprečnih stroškov komunalnega opremljanja s kanalizacijo na 1m2 stavbišča.
VI.
Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2006 dalje.
Št. 35101-0001/2005
Mislinja, dne 15. decembra 2005
Župan
Občine Mislinja
Viktor Robnik l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti