Uradni list

Številka 119
Uradni list RS, št. 119/2005 z dne 28. 12. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 119/2005 z dne 28. 12. 2005

Kazalo

5346. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o sofinanciranju javnih kulturnih programov v Mestni občini Kranj, stran 13678.

Na podlagi 25. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99, 16/99, 59/99, 70/00, 100/00, 16/02 in 51/02) in 18. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 43/95, 33/96, 35/00 in 85/02) je Svet Mestne občine Kranj na svoji 31. seji, dne 21. 12. 2005 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika
o sofinanciranju javnih kulturnih programov
v Mestni občini Kranj
1. člen
V prvem odstavku 1. člena pravilnika se črta beseda »merila«, beseda »sofinanciranje« se nadomesti z besedo »vrednotenje«. Poleg tega se doda nov, drugi odstavek, ki se glasi:
»Merila za vrednotenje javnih kulturnih programov (v nadaljevanju: merila) s sklepom sprejme komisija.«
2. člen
Za šesto alineo 12. člena se doda nova, sedma alinea, ki se glasi:
»– izda sklep o spremembah oziroma dopolnitvah meril«.
3. člen
Za 12. člen se doda nov, 13. člen, ki se glasi:
»Če komisija po končanem postopku javnega razpisa na podlagi analize aktivnosti izvajalcev javnih kulturnih programov ugotovi, da je zaradi sprememb znotraj posamezne dejavnosti potrebno merila spremeniti, izda najmanj 3 mesece pred objavo javnega razpisa sklep o spremembah oziroma dopolnitvah meril za vrednotenje programov.
Spremembe meril se objavijo na spletni strani Mestne občine Kranj in so sestavni del razpisne dokumentacije.«
4. člen
V drugi alinei 20. člena se za besedilo »folklorna dejavnost« doda besedilo »z glasbenimi zasedbami«. Poleg tega se v šesti alinei 20. člena združita v eno alineo literarna in recitacijska dejavnost.
5. člen
Črta se 27. člen.
6. člen
Črta se IV. poglavje.
7. člen
Pred 35. člen se v poglavju prehodnih in končnih določb doda nov člen, ki se glasi:
»Ne glede na 13. člen pravilnika se javni razpis v letu 2006 izvede na podlagi pravilnika in meril, ki jih sprejme Svet Mestne občine Kranj. Pristojnost za spremembo meril po opravljenem razpisu za leto 2006 prevzame komisija.«
8. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 66-0202/2005-47/12
Župan
Mestne občine Kranj
Mohor Bogataj l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti