Uradni list

Številka 119
Uradni list RS, št. 119/2005 z dne 28. 12. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 119/2005 z dne 28. 12. 2005

Kazalo

5344. Sklep o javni razgrnitvi predloga odloka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta “Žusterna III”, stran 13677.

Na podlagi prvega odstavka 31. in 34. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 53/2003 – ZK-1) ter 42. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03) župan sprejme
S K L E P
o javni razgrnitvi predloga odloka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta “Žusterna III”
1.
Javno se razgrne predlog odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta “Žusterna III” (Uradne objave, št. 28/92, 29/01 in 29/02).
2.
Javna razgrnitev bo od 19. januarja 2006 do 19. februarja 2006.
3.
Predlog dokumenta bo razgrnjen v veži upravne stavbe Mestne občine Koper v Kopru, Verdijeva 10 ter na sedežih posameznih krajevnih skupnostih.
Ogled razgrnjenega predloga je v veži upravne stavbe MO Koper možen v ponedeljek, torek in četrtek od 8. do 15. ure, v sredo od 8. do 17. ure, v petek pa od 8. do 13. ure, na sedežih krajevnih skupnostih pa v času, ki ga določi svet KS.
4.
Javna obravnava predloga dokumenta bo potekala dne 15. 2. 2006 z začetkom ob 18. uri v mali gledališki dvorani, Verdijeva 3, Koper.
5.
Med javno razgrnitvijo in obravnavo lahko k razgrnjenemu gradivu dajo pripombe in predloge vsi zainteresirani organi, organizacije in posamezniki. Pripombe in predloge se lahko do 19. februarja 2006 dajo pisno na mestih javne razgrnitve kot zapis v knjigo pripomb in predlogov, ustno na javni obravnavi, ali se pošljejo na elektronski naslov: obcina@koper.si, pri čemer se v rubriki »zadeva« navede ključne besede »sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta “Žusterna III“«.
6.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, na spletni strani MO Koper obcina@koper.si ter na krajevno običajen način v časopisu Primorske novice.
7.
Ta sklep začne veljati takoj in se objavi v Uradnem listu.
Št. K3503-3/2005
Koper, dne 19. decembra 2005
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Visto l’articolo 31 della Legge sulla sistemazione del territorio (Gazzetta uff. della RS, n. 110/02, 8/03 – corr., e 53/03 – ZK-1), come pure l’articolo 42 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff., n. 40/00, 30/01 e 29/03) il Sindaco ha approvato la seguente
D E L I B E R A Z I O N E
1.
Si espone al pubblico la bozza delle modifiche ed integrazioni al piano particolareggiato, riferito alla zona denominata “Giusterna III”.
2.
L’esposizione al pubblico avrà luogo dal 19. 1. 2006 al 19. 2. 2006.
3.
La bozza del documento sarà esposta presso l’aula del municipio di Capodistria, a Capodistria in Via Verdi 10, e presso la sede della Comunità locale di Giusterna, Costa lunga 5, Capodistria.
Chiunque può prendere visione della bozza esposta nell’aula della sede del Comune città di Capodistria il lunedì, il martedì ed il giovedì dalle 8 alle 15, ed il mercoledì dalle 8 alle17. Presso la sede della CL, la visione sarà possibile nell’orario stabilito dal consiglio della medesima.
4.
Il dibattito pubblico riguardante la proposta del documento di cui sopra si svolgerà il 15. 2. 2006 alle 18 presso il ridotto del teatro di Capodistria, in Via Verdi 3, a Capodistria.
5.
Gli organi, le organizzazioni ed i singoli interessati che vorranno presentare delle osservazioni o proposte, potranno farlo durante il periodo d’esposizione al pubblico. Le dette osservazioni e proposte potranno essere inoltrate per iscritto od oralmente nel corso della conferenza istruttoria, nei punti d’esposizione al pubblico iscrivendole nell’apposito libro oppure via e-mail all’indirizzo obcina@koper.si (indicando le parole chiave “modifiche ed integrazioni al piano particolareggiato, riferito alla zona denominata “Giusterna III”) e ciò fino alla conclusione della pubblica esposizione.
6.
La presente deliberazione entra in vigore da subito ed è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.
N. K3503-3/2005
Capodistria, 19. dicembre 2005
Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti