Uradni list

Številka 119
Uradni list RS, št. 119/2005 z dne 28. 12. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 119/2005 z dne 28. 12. 2005

Kazalo

5343. Sklep o javni razgrnitvi predloga sprememb in dopolnitev odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Koper, stran 13676.

Na podlagi 31. in 34. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 53/03 – ZK-1) ter 42. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03) je župan dne 8. 11. 2004 sprejel na­slednji
S K L E P
o javni razgrnitvi predloga sprememb in dopolnitev odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Koper
1.
Javno se razgrne predlog sprememb in dopolnitev odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Koper (UO, št. 19/88, 7/01, 24/01 in Ul 49/05)
2.
Javna razgrnitev traja od 20. 1. 2006 do 20. 2. 2006.
3.
Predlog dokumenta bo razgrnjen v veži upravne stavbe Mestne občine Koper v Kopru, Verdijeva 10 ter na sedežih posameznih krajevnih skupnostih.
Ogled razgrnjenega predloga je v veži upravne stavbe MO Koper možen v ponedeljek, torek in četrtek od 8. do 15. ure, v sredo od 8. do 17. ure, v petek pa od 8. do 13. ure, na sedežih krajevnih skupnostih pa v času, ki ga določi svet KS.
4.
Javna obravnava predloga dokumenta bo 1. februarja 2006 ob 18. uri v mali gledališki dvorani, Verdijeva 3, Koper.
5.
V času javne razgrnitve in obravnave lahko na razgrnjen predlog dajo pripombe in predloge vsi zainteresirani organi, organizacije in posamezniki. Pripombe in predloge se lahko poda pisno ali ustno na javni obravnavi, na mestih javne razgrnitve kot zapis v knjigo pripomb in predlogov ali posreduje na elektronski naslov obcina@koper.si (v rubriko navesti ključne besede sprememb in dopolnitev predloga odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v občini Koper) do konca javne razgrnitve.
6.
Ta sklep začne veljati takoj in se objavi v Uradnem listu RS.
Št. K3503-24/01
Koper, dne 19. decembra 2005
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Visti gli articoli 31 e 34 della Legge sulla sistemazione del territorio (Gazzetta uff. della RS, n. 110/02, 8/03 – rettifica e 53/03 – ZK-1) e l'articolo 42 dello Statuto del Comune citta' di Capodistria (Bollettino uff. n. 40/00, 30/01 e 29/03), il giorno 8. 11. 2005 il Sindaco ha emesso la seguente
D E L I B E R A
1
Si dispone l’esposizione al pubblico della proposta di Modifiche ed integrazioni alla proposta di decreto sulle norme tecniche d’attuazione nel Comune di Capodistria (BU, n. 19/88, 7/01, 24/01 e GU n. 49/05).
2
Il succitato documento rimane esposto al pubblico dal 20. 1. 2006 al 20. 2. 2006.
3
La proposta del documento sarà esposta nell’aula del municipio di Capodistria, a Capodistria, Via Verdi 10, e presso le sedi delle singole comunità locali.
Nell’aula del Municipio, la visione della proposta esposta sarà possibile il lunedì, il martedì ed il giovedì dalle ore 8 alle ore 15, il mercoledì dalle ore 8 alle ore 17 ed il venerdì dalle ore 8 alle ore 13. Presso le sedi delle Comunita' locali, l'orario di esposizione verrà stabilito dai rispettivi consigli.
4
Il dibattito pubblico sulla proposta del documento esposto si terrà alle ore 18 del giorno 1. 2. 2006 presso il ridotto del Teatro di Capodistria.
5
Durante l'esposizione ed il dibattito pubblico, i cittadini, le organizzazioni e gli organi interessati possono presentare osservazioni e suggerimenti in merito alla bozza esposta. Le osservazioni ed i suggerimenti possono essere inoltrati per iscritto, espressi nel corso del dibattito pubblico, riportati nei libri presenti nei luoghi di esposizione oppure trasmessi per posta elettronica all’indirizzo obcina@koper.si (indicando le parole chiave: Modifiche ed integrazioni alla proposta di decreto sulle norme tecniche d’attuazione nel Comune di Capodistria”) per tutta la durata dell’esposizione al pubblico.
6
La presente deliberazione entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. K3503-24/01
Capodistria, 19. dicembre 2005
Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti