Uradni list

Številka 119
Uradni list RS, št. 119/2005 z dne 28. 12. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 119/2005 z dne 28. 12. 2005

Kazalo

5329. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča, stran 13664.

Na podlagi 58., 59. in 61. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85, 33/86, in 44/97) in 218. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/2004-UPB-1) in 12. člena Statuta Občine Dobje (Uradni list RS, št. 12/99, 102/01) je Občinski svet Občine Dobje na 14. redni seji dne 20. 12. 2005 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
1. člen
V 3. členu Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 138/04) se v tretjem odstavku 3. člena besedilo »Zakona o gospodarskih družbah« nadomesti z besedilom »Zakona o graditvi objektov«.
2. člen
V 5. členu se za tretjim odstavkom doda nov odstavek: Sem sodijo tudi vsi tisti objekti, ki so v poslovnih knjigah fizičnih in pravnih oseb zavedeni kot osnovno sredstvo.
3. člen
V 11. členu se v prvi stavek črta in nadomesti z besedilom: »Kriteriji za nedograjen, opuščen in dotrajani objekt so:"
V drugi alineji besedo nevzdrževan nadomesti beseda neurejen.
V zadnjem odstavku v oklepaju napisano število 500 nadomesti s številom 300.
4. člen
V 12. členu se v 2. točki drugega odstavka beseda območje nadomesti z besedo območju.
5. člen
V 13. členu se v prvem odstavku število štiri spremeni v tri.
6. člen
V 14. členu se nadaljuje: Vsi objekti, zavezani plačilu nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, ki so oddaljeni od regionalne sredine ceste do 20 m.
7. člen
V 22. členu se doda nova alineja
i) za vse objekte, zgrajene na podlagi Pravilnika o zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih objektov, o pogojih za gradnjo enostavnih objektov brez gradbenega dovoljenja in o vrstah del, ki so v zvezi z objekti in pripadajočimi zemljišči (Uradni list RS, št. 114/03, 130/04)
j) za vse parcele, za katere je dala pri sprejemanju sprememb prostorskega plana (Uradni list RS, št. 89/04) Občina Dobje pobudo, da postanejo zazidljive, dokler občina ne zagotovi sredstev za odkup (stanovanjska cona, obrtna cona, parkirišče, razširitev pokopališča, bencinska črpalka, čistilna naprava).
8. člen
24. člen se v celoti črta in se glasi: »Plačila nadomestila so oproščeni občani, ki so kupili hišo oziroma stanovanje. Oprostitev traja pet let od sklenitve kupne pogodbe.
Zavezanci, ki so zgradili, dozidali ali nadzidali družinsko stanovanjsko hišo in so plačali stroške urejanja stavbnega zemljišča po določbah Zakona o stavbnih zemljiščih (komunalni prispevek) so oproščeni plačevanja nadomestila. Oprostitev traja pet let od izdaje gradbenega dovoljenja in se uvede na pisno zahtevo zavezanca.«
9. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporabljati pa se začne s 1. 1. 2006.
Št: 350-01-0001/2005
Dobje, dne 20. decembra 2005
Župan
Občine Dobje
Franc Salobir l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti