Uradni list

Številka 119
Uradni list RS, št. 119/2005 z dne 28. 12. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 119/2005 z dne 28. 12. 2005

Kazalo

5327. Sklep o javni razgrnitvi predloga Sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje Lokrovec, stran 13663.

Na podlagi 31. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS št. 110/02 in 8/03) in 27. člena Statuta Mestne občine Celje je župan Mestne občine Celje sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi predloga Sprememb
in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev
za območje Lokrovec
I.
Župan Mestne občine Celje odreja javno razgrnitev predloga Sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje Lokrovec, ki ga je izdelal načrtovalec Razvojni center PLANIRANJE d.o.o., Celje pod št. 161/05 in je v skladu z Odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje–Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88, Uradni list RS, št. 18/91, 54/94, 25/98, 86/01).
II.
Predmet obravnave Sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje Lokrovec je razširitev območja stavbnih zemljišč z oznako 3b za parceli 871-del in 869-del, obe k.o. Ostrožno.
III.
Javna razgrnitev predloga Sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje Lokrovec se prične osem (8) dni po objavi v Uradnem listu RS na sedežu Krajevne skupnosti Ostrožno in v prostorih Mestne občine Celje na Oddelku za okolje in prostor ter komunalo-Sektorju za prostorsko načrtovanje in evropske zadeve, Prešernova 27, Celje ter traja 15 dni.
Pripombe in predloge na javno razgrnjeni predlog lahko podajo vsi zainteresirani. V času javne razgrnitve predloga bo organizirana javna obravnava, ki jo organizira Oddelek za okolje in prostor ter komunalo-Sektor za prostorsko načrtovanje in evropske zadeve. Datum in kraj javne obravnave bosta objavljena naknadno. O začetku in trajanju javne razgrnitve predloga in o času ter kraju javne obravnave mora organ krajevne skupnosti na primeren način obvestiti krajane.
IV.
V osmih dneh po preteku javne razgrnitve mora pristojni organ krajevne skupnosti posredovati pripombe in svoja stališča županu Mestne občine Celje. Če v tem roku pripomb ni, se šteje, da se krajevna skupnost strinja s predlogom.
Pripombe in stališča iz prejšnjega odstavka ter druge pripombe in predloge, ki so jih podale fizične ali pravne osebe, se pošljejo županu Mestne občine Celje. Le-ta zavzame do njih stališče, ki ga posreduje v potrditev Mestnemu svetu Mestne občine Celje.
V.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35005-029/2005-4200 MGM
Celje, dne 13. decembra 2005
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti