Uradni list

Številka 118
Uradni list RS, št. 118/2005 z dne 27. 12. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 118/2005 z dne 27. 12. 2005

Kazalo

5307. Sklep o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Piran za leto 2006, stran 13631.

Na podlagi 41. člena in skladno z 39. členom Obrtnega zakona (Uradni list RS, št. 50/94, 36/00 in 18/2004) in Statuta Območne obrtne zbornice Piran ter predloga Upravnega odbora je skupščina Območne obrtne zbornice Piran na seji dne 22. 12. 2005 sprejela naslednji
S K L E P
o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Piran za leto 2006
I.
Članarino plačujejo člani Območne obrtne zbornice Piran s statusom fizične in pravne osebe, ki opravlja pridobitno dejavnost v Republiki Sloveniji na obrtni, obrti podoben način ali domačo in umetnostno obrt.
Obveznost iz prvega odstavka te točke velja tudi za vse člane, ki so pristopili v članstvo na podlagi lastne pisno izkazane odločitve (prostovoljni člani).
II.
Člani iz prve točke tega sklepa plačujejo mesečno članarino, kot sledi:
– fizična oseba, ki je iz naslova opravljanja dejavnosti zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovana v višini 3% od zavarovalne osnove, ki se uporablja za obračun prispevka za zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovanje, vendar osnova za obračun članarine ne sme biti nižja od najnižje pokojninske osnove, povečane za povprečno stopnjo davkov in prispevkov, in ne višja od dvakratne najnižje pokojninske osnove, povečane za povprečno stopnjo davkov in prispevkov;
– fizična oseba, ki iz naslova opravljanja dejavnosti ni zdravstveno, invalidsko in pokojninsko zavarovana, v višini 1.2% od najnižje pokojninske osnove, povečane za povprečno stopnjo davkov in prispevkov;
– fizična oseba, ki osebno opravlja dejavnost domače in umetnostne obrti in presega milijon in pol tolarjev skupnih prihodkov iz poslovanja v preteklem letu v višini 1% od najnižje pokojninske osnove, povečane za povprečno stopnjo davkov in prispevkov;
– fizična oseba, ki osebno opravlja dejavnost domače in umetnostne obrti in ne presega milijon in pol tolarjev skupnih prihodkov iz poslovanja v preteklem letu, ne plačuje članarine;
– pravna oseba (gospodarska družba) v višini 5.000,00 SIT.
III.
Za člane iz prvega odstavka I. točke tega sklepa, ki opravljajo tudi neobrtne dejavnosti (dvojni člani), se članarina OOZ obračuna glede na delež obrtnih dejavnosti, obrti podobnih dejavnosti ter dejavnosti domače in umetnostne obrti. Način določitve deleža obrtnih, obrti podobnih dejavnosti in dejavnosti domače in umetnostne obrti ter deleža neobrtnih dejavnosti iz prvega odstavka te točke določi UO Obrtne zbornice Slovenije, na podlagi česar se sklene pisni dogovor z Gospodarsko zbornico Slovenije in Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije o kriteriju in deležu plačevanja članarine dvojnih članov.
IV.
V primeru, ko začne član zbornice z opravljanjem dejavnosti tekom meseca, nastane obveznost plačevanja članarine zbornici s prvim dnem naslednjega meseca, oziroma ko preneha z opravljanjem dejavnosti tekom meseca, preneha obveznost plačevanja zadnjega dne v mesecu, v katerem je prenehal z opravljanjem dejavnosti.
V.
Člani s statusom fizične osebe plačujejo članarino po načelu samoobdavčitve najpozneje do 15. dne v mesecu za pretekli mesec.
Pravnim osebam Območna obrtna zbornica Piran, določi letno višino članarine skladno z 2. točko tega sklepa v odločbi, ki jo te plačajo v dveh obrokih od katerih zapade prvi obrok v plačilo 31. 3. 2006 in drugi obrok 30. 9. 2006.
VI.
Član, ki mu je na podlagi četrtega odstavka 11. člena Obrtnega zakona dovoljena začasna prekinitev dejavnosti, za čas prekinitve na plača članarine.
Fizična oseba iz prve alinee II. točke tega sklepa je oproščena članarine v primeru, ko obratovalnica ne obratuje zaradi bolezni nad 30 dni.
VII.
Članarina zbornice se lahko zmanjša ali odpiše osebam iz I. točke tega sklepa le na podlagi pisne vloge člana za vsak primer posebej, če tako odloči Upravni odbor Območne obrtne zbornice Piran.
VIII.
Območna obrtna zbornica Piran pooblašča Obrtno zbornico Slovenije, da tudi v njenem imenu sklene z Davčno upravo Slovenije pogodbo o izvajanju nadzora, obračunavanja, pobiranja in izterjave članarine.
IX.
Davčna uprava RS, skladno z določili medsebojne pogodbe o izvajanju nadzora, obračunavanja, pobiranja in izterjave članarine, nakazuje članarino v skladu z določbami Zakona o davčni službi.
X.
Ta sklep velja takoj in se uporablja od 1. 1. 2006 dalje.
Št. 37-12/2005
Ljubljana, dne 22. decembra 2005
Predsednik
Skupščine OOZ Piran
Pavel Lovrečič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti