Uradni list

Številka 118
Uradni list RS, št. 118/2005 z dne 27. 12. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 118/2005 z dne 27. 12. 2005

Kazalo

5306. Sklep o določitvi stopnje in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Koper za leto 2006, stran 13631.

Na podlagi 41. člena in skladno z 39. členom Obrtnega zakona (Uradni list RS, št. 50/94, 36/00, 61/00, 42/02 in 18/2004) ter 14. členom Statuta Območne obrtne zbornice Koper, je skupščina Območne obrtne zbornice Koper na svoji seji, dne 15. decembra 2005 sprejela naslednji
S K L E P
o določitvi stopnje in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Koper
za leto 2006
1.
Članarino plačujejo člani Območne obrtne zbornice Koper (v nadaljnjem besedilu: zbornica) s statusom fizične in pravne osebe, ki opravljajo obrtno, obrti podobno dejavnost in dejavnost domače in umetnostne obrti, obrtne zadruge in oblike njihovega združevanja, na območju občine Koper.
Obveznost iz prvega odstavka te točke velja tudi za vse člane, ki so v skladu z 2.točko 2. člena statuta Območne obrtne zbornice Koper, pristopili v članstvo zbornice na podlagi lastne, pisno izkazane odločitve (prostovoljni člani).
2.
Člani iz 1. točke tega sklepa plačujejo mesečno članarino, kot sledi:
– fizična oseba, ki je iz naslova opravljanja dejavnosti zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovana, v višini 2,70% od zavarovalne osnove, ki se uporablja za obračun prispevka za zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovanje, vendar ta ne sme biti nižja od najnižje pokojninske osnove, povečane za povprečno stopnjo davkov in prispevkov, in ne višja od dvakratne najnižje pokojninske osnove povečane za povprečno stopnjo davkov in prispevkov,
– fizična oseba, ki iz naslova opravljanja dejavnosti ni zdravstveno, invalidsko in pokojninsko zavarovana, v višini 2,70% od najnižje pokojninske osnove, povečane za povprečno stopnjo davkov in prispevkov,
– fizična oseba, ki osebno opravlja dejavnost domače ali umetnostne obrti in presega milijon in pol tolarjev skupnih prihodkov iz poslovanja v preteklem letu, v višini 1,35% od najnižje pokojninske osnove, povečane za povprečno stopnjo davkov in prispevkov,
– fizična oseba, ki osebno opravlja dejavnost domače ali umetnostne obrti in ne presega milijon in pol tolarjev skupnih prihodkov iz poslovanja v preteklem letu, ne plačuje članarine,
– pravne osebe (gospodarske družbe, obrtne zadruge in oblike njihovega združevanja) v višini 4.500,00 tolarjev.
– prostovoljni član v višini 2,70% od najnižje pokojninske osnove, povečane za povprečno stopnjo davkov in prispevkov.
3.
Član, ki mu je na podlagi četrtega odstavka 11. člena Obrtnega zakona dovoljena začasna prekinitev dejavnosti, za čas prekinitve ne plača članarine.
4.
Za člane iz prvega odstavka 1. točke tega sklepa, ki opravljajo tudi neobrtne dejavnosti, se članarina zbornici obračuna v skladu s sklenjenim sporazumom z Gospodarsko zbornico Slovenije in Kmetijsko- gozdarsko zbornico Slovenije.
Člani, navedeni v prvem odstavku tega člena, so dolžni do podaje izjave o opravljanju obrtnih oziroma neobrtnih dejavnosti, plačevati zbornici članarino kot je določeno v 2. točki tega sklepa.
5.
V primeru, ko prične član zbornice z opravljanjem dejavnosti tekom meseca, nastane obveznost plačevanja članarine s prvim dnem naslednjega meseca, oziroma ko preneha z opravljanjem dejavnosti tekom meseca, preneha obveznost plačevanja zadnjega dne v mesecu, v katerem je prenehal z opravljanjem dejavnosti.
6.
Člani s statusom fizične osebe obračunavajo članarino po načelu samoobdavčitve, članarina zapade v plačilo najpozneje do 15. dne v mesecu za pretekli mesec.
Pravnim osebam Območna obrtna zbornica Koper določi letno višino članarine skladno z 2. točko tega sklepa v odločbi, ki jo te plačajo v dveh polletnih obrokih od katerih zapade prvi obrok v plačilo 31. 3. 2006 in drugi obrok 30. 9. 2006.
7.
Članarina zbornice se lahko zmanjša ali odpiše osebam iz 1. točke tega sklepa le na podlagi pisne vloge člana za vsak primer posebej, če tako odloči Upravni odbor Območne obrtne zbornice Koper.
8.
Območna obrtna zbornica Koper pooblašča Obrtno zbornico Slovenije, da tudi v njenem imenu sklene z Davčno upravo Slovenije pogodbo o izvajanju nadzora, obračunavanja, pobiranja in izterjave članarine.
9.
Davčna uprava Republike Slovenije, skladno z določili medsebojne pogodbe o izvajanju nadzora, obračunavanja, pobiranja in izterjave članarine, nakazuje članarino v skladu z določbami Zakona o davčni službi.
10.
Ta sklep prične veljati z dnem sprejema na skupščini Območne obrtne zbornice Koper, uporablja pa se od 1. januarja 2006 dalje.
Št. 881/2005
Ljubljana, dne 19. decembra 2005
Predsednik
Vladimir Ražman l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti