Uradni list

Številka 118
Uradni list RS, št. 118/2005 z dne 27. 12. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 118/2005 z dne 27. 12. 2005

Kazalo

5298. Sprememba Statuta Univerze v Ljubljani, stran 13488.

V skladu z ustavno zagotovljeno avtonomijo univerze ter na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 67/93, 13/94, 39/95, 18/98, 35/98, 99/99, 64/01, 100/03 in 63/04, uradno prečiščeno besedilo 100/04) in Odloka o preoblikovanju Univerze v Ljubljani (Uradni list RS, št. 28/00, 33/03 in 79/04) sta senat Univerze v Ljubljani dne 18. 10. 2005 in upravni odbor Univerze v Ljubljani dne 24. 11. 2005 sprejela
S P R E M E M B O S T A T U T A
Univerze v Ljubljani
1. člen
V Statutu Univerze v Ljubljani (Uradni list RS, št. 8/05) se za 36. členom doda 36.a člen, ki se glasi:
»36.a člen
Rektor lahko podeli prokuro.
Prokuro podeli s sklepom o podelitvi prokure in imenovanjem prokurista univerze.
Če rektor imenuje prokurista univerze, se šteje, da sta v skladu s 25. členom ZVis funkciji vodenja strokovnega dela univerze in poslovodenje univerze ločeni. V času trajanja prokure rektor izvršuje pristojnosti strokovnega vodje univerze, prokurist pa tiste poslovodne funkcije, ki jih rektor posebej opredeli. Prokurist zastopa in predstavlja univerzo v pravnem prometu proti tretjim osebam brez omejitev, navznoter pa je omejen na izvrševanje poslovodnih pristojnosti, ki jih nanj prenese rektor s posebnim sklepom, izdanim ob sklepu o podelitvi prokure.
Prokura se vpiše v sodni register. Vpis predlaga rektor.
Rektor lahko prokuro kadar koli prekliče brez navedbe razloga. V primeru preklica prokure izbris prokure iz sodnega registra predlaga rektor.«
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
2. člen
Ta sprememba se uporablja od 24. 11. 2005, veljati pa začne naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 209-02/05
Ljubljana, dne 18. oktobra 2005 in 24. novembra 2005
Rektorica
prof. dr. Andreja Kocijančič l.r.
 
Predsednik UO
prof. dr. Janez Hribar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti