Uradni list

Številka 118
Uradni list RS, št. 118/2005 z dne 27. 12. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 118/2005 z dne 27. 12. 2005

Kazalo

5295. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o poročilu glede vrst in vrednosti naložb, ki niso financirane iz zavarovalno-tehničnih rezervacij, stran 13475.

Strokovni svet Agencije za zavarovalni nadzor na podlagi 6. in 9. točke 109. člena, 5. točke prvega odstavka 139. člena ter na podlagi 2. točke 256. člena zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo in 76/05) izdaja
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o poročilu glede vrst in vrednosti naložb, ki niso financirane iz zavarovalno-tehničnih rezervacij
1. člen
V Sklepu o poročilu glede vrst in vrednosti naložb, ki niso financirane iz zavarovalno-tehničnih rezervacij (Uradni list RS, št. 83/04; v nadaljevanju: sklep) se besedilo prvega stavka v drugem odstavku 4. člena spremeni tako, da se glasi: »Končni rok za predložitev poročila po stanju na zadnji dan vsakega trimesečja je en mesec po izteku posameznega obdobja.«
V prvi alineji tretjega odstavka se za besedama »kritnega sklada« doda besedilo »ter o naložbah, ki niso financirane iz zavarovalno-tehničnih rezervacij«.
2. člen
V 5. členu se besedilo »smiselno uporablja določila A) točke (Vrednostni papir) drugega poglavja Navodila, pri čemer se uporabi šifrant vrst in podvrst naložb iz priloge 1 tega sklepa«, spremeni tako, da se glasi: »uporablja določila drugega poglavja navodila, pri čemer uporabi šifrant vrst in podvrst naložb iz priloge navodila.«
3. člen
V 6. členu se besedilo »smiselno uporablja določila B) točke (Predplačila in terjatve iz naslova besedil, nepremičnin, vloge v bankah, gotovina) drugega poglavja navodila, pri čemer se uporabi šifrant vrst in podvrst naložb iz priloge tega sklepa« se spremeni tako, da se glasi: »uporablja določila drugega poglavja navodila, pri čemer uporabi šifrant vrst in podvrst naložb iz priloge navodila.«
4. člen
V 7. členu se besedilo »smiselno uporablja določila A) točke (Vrednostni papir) oziroma B) točke (Predplačila in terjatve iz naslova besedil, nepremičnin, vloge v bankah, gotovina) drugega poglavja navodila«, spremeni tako, da se glasi: »uporablja določila drugega poglavja navodila, pri čemer uporabi šifrant vrst in podvrst naložb iz priloge navodila.«
5. člen
Besedilo 8. člena se spremeni tako, da se glasi: »Zavarovalnica pri poročanju o ostalih naložbah, ki niso financirane iz zavarovalno-tehničnih rezervacij in niso zajete v predhodnih členih tega sklepa, uporablja določila drugega poglavja navodila, pri čemer uporabi šifrant vrst in podvrst naložb iz priloge navodila, ter v polju »Naziv pogodbenika« navede vrsto naložbe, ki ni financirana iz zavarovalno-tehničnih rezervacij in ni zajeta v predhodnih členih.«
6. člen
Črta se Priloga 1: šifrant vrst in podvrst naložb.
7. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 21. decembra 2005
Predsednik
Strokovnega sveta
Agencije za zavarovalni nadzor
dr. Mihael Perman l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti