Uradni list

Številka 118
Uradni list RS, št. 118/2005 z dne 27. 12. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 118/2005 z dne 27. 12. 2005

Kazalo

5280. Odlok o enkratnem denarnem prispevku za novorojence, stran 13411.

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 14/95, 20/95, 3/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99, 16/99, 59/99, 70/00, 16/02 in 51/02) ter 15. člena Statuta Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 40/99, 1/02) je Občinski svet Občine Šentjur na 23. redni seji dne 15. decembra 2005 sprejel
O D L O K
o enkratnem denarnem prispevku za novorojence
1. člen
Ta odlok ureja pogoje za dodeljevanje enkratnega denarnega prispevka za novorojence z območja Občine Šentjur, določa upravičence, višino pomoči ter pogoje in postopek za uveljavitev te pravice.
2. člen
Enkratni denarni prispevek za novorojenca (v nadaljevanju: prispevek) je enkratna denarna pomoč za novorojenega otroka, s katero se upravičencu zagotovi dopolnilni prejemek za pokrivanje stroškov, ki nastanejo z rojstvom otroka.
3. člen
Upravičenec do prispevka je eden od staršev novorojenca, če sta oba z otrokom državljana Republike Slovenije in imata v času rojstva otroka in ob vložitvi zahtevka stalno prebivališče na območju Občine Šentjur.
4. člen
Pravica do prispevka se uveljavlja s posebno pisno vlogo, ki je na voljo na spletni strani ali na sedežu Občine Šentjur. Rok za vložitev vloge je najkasneje tri mesece po rojstvu otroka. Po preteku tega roka se vloga zavrže kot prepozna.
5. člen
V vlogi iz prejšnjega člena morajo biti navedeni podatki o novorojencu in upravičencu ter številka transakcijskega računa, kamor se nakaže denarni prispevek.
Vlogi je potrebno priložiti kopijo izpiska iz rojstne matične knjige za otroka, dokazilo o državljanstvu staršev ter dokazilo o stalnem prebivališču staršev in otroka.
6. člen
Vloga bo obravnavana po Zakonu o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 22/05 – UPB1). Občinska uprava nakaže prispevek najkasneje v tridesetih dneh po vročitvi popolne vloge.
7. člen
Višina denarnega prispevka za novorojenca znaša 30.000 SIT neto. Občinski svet lahko uskladi višino prispevka ob sprejetju proračuna za posamezno leto.
Sredstva za izplačilo prispevka zagotovi Občina Šentjur iz proračuna.
8. člen
Občinska uprava lahko na podlagi pisnega mnenja patronažne službe ali Centra za socialno delo Šentjur določi, da se prispevek dodeli v funkcionalni obliki, če je to v korist otroka.
9. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se za vse novorojence, rojene od 1. januarja 2006 dalje.
Št. 560-2/2005-240
Šentjur, dne 15. decembra 2005
Župan
Občine Šentjur
mag. Štefan Tisel l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti