Uradni list

Številka 118
Uradni list RS, št. 118/2005 z dne 27. 12. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 118/2005 z dne 27. 12. 2005

Kazalo

5269. Sklep o določitvi povprečnih stroškov komunalne opreme za leto 2006 na območju Mestne občine Slovenj Gradec, stran 13403.

Na podlagi 143. in 144. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 117/04), Odloka o stavbnih zemljiščih v Mestni občini Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 5/00) in 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 29/99) je Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec na 34. seji dne 13. 12. 2005 sprejel
S K L E P
o določitvi povprečnih stroškov komunalne opreme za leto 2006 na območju Mestne občine Slovenj Gradec
1. Povprečni stroški komunalne opreme za leto 2006 na območju Mestne občine Slovenj Gradec se določijo v znesku 5.434 SIT/m2 stavbne parcele.
2. Povprečni stroški komunalne opreme za 1 m2 stavbne parcele za posamezno komunalno opremo znašajo:
– cestno omrežje        1.622,00 SIT/m2   29,85%
– kanalizacijsko omrežje    1.519,00 SIT/m2   27,96%
– vodovodno omrežje      1.253,00 SIT/m2   23,06%
– plinovodno omrežje in     900,00 SIT/m2   16,56%
– omrežje javne razsvetljave   40,00 SIT/m2   2,57%
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je dolžan plačati povprečne stroške za tisto komunalno opremo, s katero je opremljena stavbna parcela.
3. Zavezanci za plačilo komunalnega prispevka lahko uveljavljajo znižanje ali oprostitev plačila komunalnega prispevka ob predložitvi dokazil o plačevanju samoprispevka ali drugih vplačil za gradnjo javne infrastrukture na območju, na katerem bodo gradili objekt.
4. Vrednost, določena s tem sklepom, velja od dneva sprejetja tega sklepa in se v tekočem letu valorizira z indeksom podražitev, ki ga objavlja GZS – Združenje za gradbeništvo in IGM za skupino: Stanovanjska gradnja.
5. Osnova za izračun stroškov komunalne opreme za 1 m2 stavbne parcele na območjih kompleksne gradnje, ki se urejajo s prostorsko-izvedbenimi akti, se obračuna na osnovi predhodno izdelanega programa komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč za posamezno območje.
6. Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 420-07-49/2005
Slovenj Gradec, dne 13. decembra 2005
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Matjaž Zanoškar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti