Uradni list

Številka 118
Uradni list RS, št. 118/2005 z dne 27. 12. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 118/2005 z dne 27. 12. 2005

Kazalo

5218. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi ekonomske cene programov v VVZ Vrtec Dravograd, stran 13339.

Na podlagi 30. in 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 72/05 – UPB2 in 100/05), 1. in 20. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03 in 77/05), 3. in 7. člena Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96, 1/98, 84/98, 102/00, 111/00, 92/02 in 120/03) in 16. člena Statuta občine Dravograd (Uradni list RS, št. 106/2005 – UPB,) je Občinski svet Občine Dravograd na 30. redni seji dne 14. 12. 2005 sprejel
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi ekonomske cene programov v VVZ Vrtec Dravograd
1. člen
Spremeni se 1. člen sklepa tako, da se glasi:
V Vzgojno varstvenem zavodu Vrtec Dravograd se določijo naslednje cene programov predšolske vzgoje in veljajo od 1. januarja 2006:
Vrsta programa            Ekonomska cena v SIT
DNEVNI PROGRAMI
– prvo starostno obdobje            74.099,00
– drugo starostno obdobje            65.180,00
POLDNEVNI PROGRAM                41.451,00
2. člen
Ostala določila Sklepa o določitvi ekonomske cene programov v VVZ Vrtec Dravograd (Uradni list RS, št. 140/04) ostanejo nespremenjena.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2006 dalje.
Št. 015-03-0009/2005-41
Dravograd, dne 14. decembra 2005
Županja
Občine Dravograd
Marijana Cigala l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti