Uradni list

Številka 118
Uradni list RS, št. 118/2005 z dne 27. 12. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 118/2005 z dne 27. 12. 2005

Kazalo

5194. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o kategorizaciji državnih cest, stran 13304.

Na podlagi prvega in tretjega odstavka 17. člena Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97, 18/02, 50/02 – odločba US, 110/02 – ZGO-1 in 92/05) in Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah uredbe
o kategorizaciji državnih cest
1. člen
V Uredbi o kategorizaciji državnih cest (Uradni list RS, št. 33/98, 48/99, 102/99, 69/00, 79/00, 97/00, 62/01, 82/01, 52/02, 95/02, 18/03, 65/03, 119/03 in 86/05) se v 3. členu spremeni potek oziroma dolžina avtocest, ki so označene s številkami A1, A2, A3 in A5, kakor sledi:
+-------+-----+--------------------------------------+-----+--------+--------+
|Št.  |Zač. |Potek ceste              |Konec|Dolžina | Namen |
|ceste |na  |                   | na | (v km) |uporabe |
+-------+-----+--------------------------------------+-----+--------+--------+
|A1   |meja |Šentilj–Pesnica [–Maribor(Tezno)–]  | H5 |235,130 |  MV  |
|    |A  |Maribor (Ptujska cesta)–Slivnica–   |   |    |    |
|    |   |Celje–Trojane–Ljubljana (Zadrobova–  |   |    |    |
|    |   |Malence–Kozarje)– Postojna–Razdrto–  |   |    |    |
|    |   |Divača–Črni Kal–Srmin         |   |    |    |
+-------+-----+--------------------------------------+-----+--------+--------+
|A2   |meja |Predor Karavanke–Vrba [–Lesce–    |meja |132,850 |  MV  |
|    |A  |Črnivec–] Lešnica–Podtabor–Kranj–   | RH |    |    |
|    |   |Ljubljana [Šentvid-Koseze]–po A1–   |   |    |    |
|    |   |Malence–Višnja Gora–Bič–Pluska [–Novo |   |    |    |
|    |   |mesto–Otočec] –Kronovo–Drnovo–Obrežje |   |    |    |
+-------+-----+--------------------------------------+-----+--------+--------+
|A3   |A1  |Divača (Gabrk)–Sežana vzhod–Fernetiči |meja | 12,250 |  MV  |
|    |   |                   | I |    |    |
+-------+-----+--------------------------------------+-----+--------+--------+
|A5   |A1  |[Maribor–Lenart–Cogetinci]–Vučja vas– |meja | 10,010 |  MV  |
|    |   |Murska Sobota–Lipovci– [Beltinci–   | H |    |    |
|    |   |Pince]                |   |    |    |
+-------+-----+--------------------------------------+-----+--------+--------+
2. člen
V 4. členu se spremeni potek oziroma dolžina hitrih cest, ki so označene s številkami H1, H2, H3, H4 in H5, kakor sledi:
+--------+-----+-------------------------------+----------+-------+----------+
|Št.   |Zač. |Potek ceste          | Konec  |Dolžina| Namen  |
|ceste  |na  |                |  na  |(v km) | uporabe |
+--------+-----+-------------------------------+----------+-------+----------+
|H1   |8  |Črnivec–Lešnica in Pluska–   |  A2  |34,150 |  MV  |
|    |   |Trebnje–Novo mesto–Otočec–   |     |    |     |
|    |   |Kronovo            |     |    |     |
+--------+-----+-------------------------------+----------+-------+----------+
|H2   |A1  |Pesnica–Maribor (Tezno)    |  1   | 7,220 |  MV  |
+--------+-----+-------------------------------+----------+-------+----------+
|H3   |A1  |Ljubljana (Zadobrova–Tomačevo– |  A2  | 9,390 |  MV  |
|    |   |Koseze)            |     |    |     |
+--------+-----+-------------------------------+----------+-------+----------+
|H4   |A1  |(Razdrto) –Vipava–Ajdovščina– |  meja  |32,190 |  MV  |
|    |   |Selo–Šempeter–Vrtojba     | Italija |    |     |
+--------+-----+-------------------------------+----------+-------+----------+
|H5   |meja |Škofije–Koper (Škocjan) [–   |  11  | 7,830 |  MV  |
|    |I  |Dragonja]           |     |    |     |
+--------+-----+-------------------------------+----------+-------+----------+
3. člen
V 5. členu se spremeni potek oziroma dolžina glavnih cest I. reda, ki so označene s številkami 1, 5, 6, 10 in 11, kakor sledi:
+--------+-----+-----------------------------------+------+--------+---------+
|Št.   |Zač. |Potek ceste            | Konec|Dolžina | Namen |
|ceste  |na  |                  | na | (v km) | uporabe |
+--------+-----+-----------------------------------+------+--------+---------+
|1    |meja |Vič–Dravograd–Maribor (Koroški   |  9 | 86,690 |  MP  |
|    |A  |most–C. Proletarskih brigad–Tezno) |   |    |     |
|    |   |–Miklavž– Hajdina         |   |    |     |
+--------+-----+-----------------------------------+------+--------+---------+
|5    |A1  |priključek Celje zahod–Celje–Zidani| A2 | 70,590 |  MP  |
|    |   |Most– Krško–Drnovo         |   |    |     |
+--------+-----+-----------------------------------+------+--------+---------+
|6    |409 |Postojna–Ilirska Bistrica–Jelšane | meja | 43,220 |  MP  |
|    |   |                  | RH |    |     |
+--------+-----+-----------------------------------+------+--------+---------+
|10   |   |IZBRIS CESTE            |   |  0  |     |
+--------+-----+-----------------------------------+------+--------+---------+
|11   |H5  |Koper (pristanišče Koper)–Dragonja | meja | 16,940 |  MP  |
|    |   |                  | RH |    |     |
+--------+-----+-----------------------------------+------+--------+---------+
4. člen
V 6. členu se spremeni dolžina glavnih cest II. reda, ki so označene s številkami 102, 103 in 106, kakor sledi:
+--------+-----+-----------------------------------+------+--------+---------+
|Št.   |Zač. |Potek ceste            | Konec|Dolžina | Namen |
|ceste  |na  |                  | na | (v km) | uporabe |
+--------+-----+-----------------------------------+------+--------+---------+
|    |   |Robič–Kobarid–Peršeti–Tolmin–   |   |    |     |
|102   |meja |Idrija– Kalce–Logatec       | A1 | 96,940 |  MP  |
|    |I  |                  |   |    |     |
+--------+-----+-----------------------------------+------+--------+---------+
|    |   |Peršeti–Nova Gorica–Šempeter–   |   |    |     |
|103   |102 |Vrtojba              | 204 | 41,500 |  MP  |
+--------+-----+-----------------------------------+------+--------+---------+
|    |   |Ljubljana (priklj. Dolenjska) –  |   |    |     |
|106   |A1  |Škofljica–Ribnica–Kočevje–Petrina | meja | 85,440 |  MP  |
|    |   |in Škofljica–Šmarje Sap      | RH |    |     |
+--------+-----+-----------------------------------+------+--------+---------+
5. člen
V 7. členu se spremeni potek oziroma dolžina regionalnih cest I. reda, ki so označene s številkami 211, 214 in 221, kakor sledi:
+----------+----+--------------------------------+------+-------+------------+
|Št. ceste |Zač.|Potek ceste           |Konec |Dolžina|  Namen  |
|     |na |                | na |(v km) | uporabe  |
+----------+----+--------------------------------+------+-------+------------+
|211    |210 |Kranj (Labore)–Jeprca–Ljubljana | 8  |16,960 |   MP   |
|     |  |(Šentvid)            |   |    |      |
+----------+----+--------------------------------+------+-------+------------+
|214    |106 |Kočevje–Stari Log–Dvor     | 216 |26,080 |   MP   |
+----------+----+--------------------------------+------+-------+------------+
|221    |A1 |Trojane–Izlake–Trbovlje–    | 5  |40,080 |   MP   |
|     |  |Hrastnik–Šmarjeta        |   |    |      |
+----------+----+--------------------------------+------+-------+------------+
6. člen
V 8. členu se spremeni potek oziroma dolžina regionalnih cest II. reda, ki so označene s številkami 403, 413, 435 in 447, kakor sledi:
+---------+-----+---------------------------------+------+-------+-----------+
|Št.   |Zač. |Potek ceste           |Konec |Dolžina|  Namen  |
|ceste  |na  |                 | na |(v km) | uporabe |
+---------+-----+---------------------------------+------+-------+-----------+
|403   |102 |Bača–Petrovo Brdo–Podrošt–    | 210 |60,150 |  MP   |
|     |   |Češnjica– Škofja Loka      |   |    |      |
+---------+-----+---------------------------------+------+-------+-----------+
|413   |211 |Medvode–Vodice–Moste–Duplica   | 225 |17,020 |  MP   |
+---------+-----+---------------------------------+------+-------+-----------+
|435   |1  |Maribor (Studenci)–Ruše–Selnica | 1  |12,420 |  MP   |
+---------+-----+---------------------------------+------+-------+-----------+
|447   |5  |Medlog–Žalec–Šempeter–Ločica–  | 104 |59,320 |  MP   |
|     |   |Trojane–Želodnik–Trzin      |   |    |      |
+---------+-----+---------------------------------+------+-------+-----------+
7. člen
V 9. členu se spremenita potek in dolžina regionalnih cest III. reda, označenih s številkami 613, 625, 673 in 741, kakor sledi:
+--------+-----+----------------------------------+------+-------+-----------+
|Št.   |Zač. |Potek ceste            | Konec|Dolžina|  Namen  |
|ceste  |na  |                 | na | (v km)| uporabe |
+--------+-----+----------------------------------+------+-------+-----------+
|613   |444 |Ajševica–Nova Gorica       | 103 | 3,960 |   MP  |
+--------+-----+----------------------------------+------+-------+-----------+
|625   |H5  |Bertoki–Gračišče         | 208 | 14,210|   MP  |
+--------+-----+----------------------------------+------+-------+-----------+
|673   |5  |Drnovo–Križaj           | 419 | 5,710 |   MP  |
+--------+-----+----------------------------------+------+-------+-----------+
|741   |H5  |MP Škofije–Škofije in Dekani–   | A1 | 3,670 |   MP  |
|    |   |priključek pristanišče Koper   |   |    |      |
+--------+-----+----------------------------------+------+-------+-----------+
Za regionalno cesto III. reda, označeno s številko 741, se dodata dve novi regionalni cesti III. reda, označeni s številkama 742 in 744, kakor sledi:
+----------+------+-----------------+------+--------+------------+
|Št. ceste |Zač. |Potek ceste   | Konec|Dolžina |  Namen  |
|     |na  |         | na | (v km) |  uporabe |
+----------+------+-----------------+------+--------+------------+
|742    |642  |Podpeč–Brezovica | 409 | 7,010 |   MP   |
+----------+------+-----------------+------+--------+------------+
|744    |107  |Štore–Svetina–  |  5 | 16,930 |   MP   |
|     |   |Laško      |   |    |      |
+----------+------+-----------------+------+--------+------------+
8. člen
Ta uredba začne veljati 1. januarja 2006.
Št. 00721-28/2005/6
Ljubljana, dne 14. decembra 2005
EVA 2005-2411-0105
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti