Uradni list

Številka 114
Uradni list RS, št. 114/2005 z dne 19. 12. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 114/2005 z dne 19. 12. 2005

Kazalo

5057. Dodatek št. 16 k Pravilom igre na srečo »PETICA«, stran 12493.

Na podlagi 5. člena Pravil igre na srečo »PETICA«, ki jih je sprejela uprava družbe Športna loterija in igre na srečo d.d., Ljubljana, Dunajska 22, na svoji seji dne 20. 4. 2004, je uprava družbe na svoji seji dne 6. 12. 2005 sprejela
D O D A T E K št. 16
k Pravilom igre na srečo »PETICA«
1. člen
S tem dodatkom se določi elemente, ki so potrebni za 16. serijo srečk z imenom HELIKOPTER.
2. člen
Srečke 16. serije so v prodaji 12 mesecev.
V seriji je izdanih 200.000 srečk.
Cena srečke je 300 SIT.
3. člen
Srečka je v obliki kvadrata in razdeljena na petindvajset polj. Na vsaki srečki je v 25-ih poljih naključno porazdeljenih 20 znakov »X« in 5 znakov »5«.
Posamezna polja na srečki so oštevilčena od zgoraj navzdol, od leve proti desni. Grafični prikaz oštevilčenja polj na srečki je igralcu na voljo na samopostrežnem terminalu v opciji »pomoč«.
Igralec na posamezni srečki odkrije pet (5) polj.
Srečka je dobitna, če je odkrit najmanj en znak »5«. Če na srečki v petih poljih ni odkrit niti en znak »5«, srečka nima dobitka.
4. člen
Določenemu številu odkritih znakov »5« pripada posamezna vrednost dobitka, in sicer:
5. člen
Za odkrivanje posameznega polja na srečki ima igralec na voljo 60 sekund.
6. člen
Dodatek št. 16 k pravilom igre »Petica« velja z dnem, ko ga potrdi nadzorni organ, uporabljajo pa se za 16. serijo srečk z imenom HELIKOPTER.
Št. 214-1/05
Ljubljana, dne 15. decembra 2005
Janez Bukovnik l.r.
predsednik uprave
Športna loterija in igre na srečo d.d. prireja klasično igro na srečo z imenom »Petica« na podlagi koncesije, ki ji jo je dodelila Vlada Republike Slovenije s svojim sklepom številka 473-01/98-16 (V), z dne 29. 7. 1999, koncesijo pa podaljšala s svojim sklepom številka 473-01/2001-5 z dne 22. 6. 2001.

Ministrstvo za finance – Urad RS za nadzor prirejanja iger na srečo je ta dodatek potrdilo pod številko 471-212-9/05-9 dne 12. 12. 2005.

AAA Zlata odličnost